Gruppeleder i en samtalegruppe

Gruppeleder i en samtalegruppe
 
Som frivillig gruppeleder bruger man sin erfaring, uddannelse og personlighed til at opbygge en tryg og tillidsfuld relation til og imellem de unge – til at motivere de unge til ændret tankegang og handlemåde – og til at inspirere dem til at bruge hinanden som støtte og netværk.
 
Som frivillig gruppeleder skal du i mindst et halvt år deltage i alle samtalegruppens møder – ét ugentligt møde i ca. 2½ time. Hvis de unge vil fortsætte efter det første halve år, håber vi, at du også vil. Evt. afbud ved sygdom m.m. skal meldes til enten den anden gruppeleder eller til kontoret.
 
Mødeforberedelse:
Inden samtalegruppens første møde skal du afsætte 1-2 timer til at mødes med den anden gruppeleder, for at I kan lære hinanden at kende. Du skal også møde mindst 15 minutter før hvert gruppemøde for at lave the/kaffe, skære frugt, tænde stearinlys m.m. Efter mødet skal du sætte tid af til evaluering sammen med den anden gruppeleder.
 
Prøvetid:
Efter 2 måneders arbejde som gruppeleder mødes du med projektlederen til et lille statusmøde.
 
Ophør:
Hvis du vil ophøre eller holde pause som gruppeleder midt i et forløb, beder vi dig om forinden at tage en samtale med projektlederen. Hvis du vil ophøre helt, skal du have en afsluttende samtale med lederen.
Hvis projektlederen undervejs vurderer, at du ikke har de nødvendige menneskelige og faglige kvalifikationer til gruppeledelse, er det dennes pligt at indkalde dig til en samtale, hvori et medlem af bestyrelsen eventuelt også kan deltage.

Som frivillig gruppeleder bruger man sin erfaring, uddannelse og personlighed til at opbygge en tryg og tillidsfuld relation til og imellem de unge – til at motivere de unge til ændret tankegang og handlemåde – og til at inspirere dem til at bruge hinanden som støtte og netværk.

Man skal i mindst et halvt år deltage i alle samtalegruppens møder – ét ugentligt møde i ca. 2 timer. Hvis de unge vil fortsætte efter det første halve år, håber vi, at du også vil. Evt. afbud ved sygdom m.m. skal meldes til enten den anden gruppeleder eller til kontoret. 

 

Mødeforberedelse: Inden samtalegruppens første møde skal du afsætte 1-2 timer til at mødes med den anden gruppeleder, for at I kan lære hinanden at kende. Du skal også møde mindst 15 minutter før hvert gruppemøde for at lave the/kaffe, skære frugt, tænde stearinlys m.m. Efter mødet skal du sætte tid af til evaluering sammen med den anden gruppeleder. 

Supervision:  5 gange om året skal du deltage i et supervisionsmøde i en gruppe med ca. 10 frivillige gruppeledere. Møderne ligger i februar, april/maj, september og november og varer i 2½ time i aftentimerne. Supervisoren er professionel og hentet udenfor stedet.

Ophør: Hvis du vil ophøre eller holde pause som gruppeleder midt i et forløb, beder vi dig om forinden at tage en samtale med projektlederen. Hvis du vil ophøre helt, skal du have en afsluttende samtale med lederen. Hvis projektlederen undervejs vurderer, at du ikke har de nødvendige menneskelige og faglige kvalifikationer til gruppeledelse, er det dennes pligt at indkalde dig til en samtale, hvori et medlem af bestyrelsen eventuelt også kan deltage.