Generelt

”Samtalegrupper for unge” i Odense startede som en forsøgsordning i januar 2000. Med erfaringer fra den frivillige verdens selvhjælpsgrupper var konceptet at støtte usikre, ensomme unge via samtalegrupper, ledet af frivillige voksne. Forsøget var en succes, og 1. januar 2002 blev stedet et fast tilbud til unge på Fyn.
Vi har årligt kontakt med 90-100 unge i alderen ca. 14-30 år. De finder os via hjemmeside, foldere eller henvisninger fra vejledere, lærere, psykologer, læger, sagsbehandlere m.fl.
De værdier, vort arbejde er præget af, er:  Varme, omsorg og fællesskab, ærlighed, ordentlighed, enkelhed og vilje til udvikling.

”Samtalegrupper for unge” i Odense startede som en forsøgsordning i januar 2000. Med erfaringer fra den frivillige verdens selvhjælpsgrupper var konceptet at støtte usikre, ensomme unge via samtalegrupper, ledet af frivillige voksne. Forsøget var en succes, og 1. januar 2002 blev stedet et fast tilbud til unge på Fyn.

Vi har årligt kontakt med 100-120 unge i alderen ca. 13-30 år. De finder os via hjemmeside, foldere eller henvisninger fra vejledere, lærere, psykologer, læger, sagsbehandlere m.fl.

De værdier, vort arbejde er præget af, er:  Varme, omsorg og fællesskab, ærlighed, ordentlighed, enkelhed og vilje til udvikling.

Tavshedspligt er også en meget vigtig faktor, der indskærpes unge og frivillige. Alle frivillige skriver under på en erklæring om at overholde tavshedspligt.

"Samtalegrupper for unge” hører til i kategorien ”frivilligt socialt arbejde” og er en selvejende institution . Vi har bestyrelse, en deltidslønnet leder og ca. 20 frivillige. Økonomisk støtte hentes fra Odense kommune, socialministeriet, fonde og legater.

Vi holder til i Ungdomshuset i Odense, hvor vi lejer os ind i hyggelige lokaler på 2. sal. Vi har et godt samarbejde med husets vejledere, pædagoger, foreningsfolk m.fl.

Bestyrelsen består p.t. af:

*  Hannah Salsbury, ergoterapeut, kraniosakral-terapeut
*  Henrik Hagerup, familiekonsulent
*  Lene Skrumsager Møller, pers. coach og rådgiver
*  Tage Gissel, social- og familierådgiver
*  Susanne Mann Skou, ingeniør