Forskellige tilbud

Hvad tilbyder vi?
Samtalegrupper
Grupper for unge mellem 13 og 25 år, der føler sig for alene. To frivillige voksne er ledere, og varigheden er mindst et halvt år, ofte 1-3 år.
Grupper for unge mellem 18 og 30 år, der er psykisk sårbare og måske har en diagnose. To frivillige voksne er ledere, og gruppen kører mindst et halvt år. Læs mere her… (link til www.projektkim.dk.
Udviklingsgrupper
Grupper for unge mellem 13 og 25 år, der har lyst til en intensiv personlig udvikling igennem et helt år. Tilbuddet er mest for unge med f.eks. vægtproblemer, depression, selvmordstanker, trang til selvskade eller for mange indre og ydre konflikter. Disse grupper ledes af en professionel og en frivillig.
Livshistorie-interviews
Unge mellem 13 og 30 år tilbydes et livshistorieforløb med en ansat med erfaring på området. Interviewet optages på bånd, udskrives til gennemlæsning og efterfølges af et antal samtaler, der sætter fokus på mønstre og handlemåder, øger selvindsigten og selvværdet og motiverer til forandring.
Vi har udviklet metoden i 2003-05 via forsøgsprojektet ”Livshistorie for unge ensomme”, støttet af Sygekassernes Helsefond. Det er en tidskrævende metode, fordi den unges historie nemt fylder 20-30 sider, som intervieweren skal skrive. Men forsøgsprojektets evaluering vidner om, at arbejdet bærer frugt.
Det er den unge selv, der bestemmer, hvad der skal fortælles, og vi har nogle hjælpespørgsmål: Din mor, far, søskende? Hvad er det første, du husker? Hvordan var det at gå i vuggestue, børnehave, skole? Hvordan med kammerater og fritidsaktiviteter? Problemstillinger i dit liv? Fremtidsdrømme? Meningen med livet?
Individuelle samtaler
Udover en førstegangssamtale med alle unge tilbyder vi enkeltsamtaler med en frivillig eller en ansat. Det kan være et kort eller et langt forløb, der har fokus på afklaring, vejledning og støtte, hvad enten man som ung venter på en samtalegruppe, ikke føler sig klar til en gruppe eller måske er ophørt i en gruppe.
Fælles aktiviteter
Nogle gange om året arrangerer vi fællesaktiviteter som bowling, spil, leg, fællesspisning og julehygge. Alle unge kan være med – på tværs af grupper og venteliste – og det er en yderligere mulighed for at netværke og/eller styrke båndene mellem en gruppes medlemmer.

Samtalegrupper
Grupper for unge mellem 13 og 30 år, der føler sig for alene. To frivillige voksne er ledere af hver gruppe, og varigheden er mindst et halvt år, ofte 1-3 år. Hver gruppe består af 3-6 unge, der er cirka jævnaldrende.

Kreativ-grupper
Grupper for 16-30-årige, hvor man bruger tegning, maling eller collage til større selvforståelse og opdagelse af egne ressourcer. Det er IKKE terapi, men et kreativt frirum med vægt på tryghed, humor og fordybelse. Grupperne ledes af en ansat med kunst- og kropsterapi-uddannelse og mange års erfaring med ledelse af samtalegrupper.

Livshistorie-interviews
Unge mellem 13 og 30år tilbydes et livshistorieforløb med en ansat eller frivillig med erfaring på området. Interviewet optages på bånd, udskrives til gennemlæsning og efterfølges af et antal samtaler, der sætter fokus på mønstre og handlemåder, øger selvindsigten og selvværdet og motiverer til forandring. 
Vi har udviklet metoden i 2003-05 via forsøgsprojektet ”Livshistorie for unge ensomme”, støttet af Sygekassernes Helsefond. Det er en tidskrævende metode, fordi den unges historie nemt fylder 20-30 sider, som intervieweren skal skrive. Men forsøgsprojektets evaluering vidner om, at arbejdet bærer frugt.
Det er den unge selv, der bestemmer, hvad der skal fortælles, og vi har nogle hjælpespørgsmål: Din mor, far, søskende? Hvad er det første, du husker? Hvordan var det at gå i vuggestue, børnehave, skole? Hvordan med kammerater og fritidsaktiviteter? Problemstillinger i dit liv? Fremtidsdrømme? Meningen med livet?

Individuelle samtaler
Udover en førstegangssamtale med alle unge tilbyder vi enkeltsamtaler med en frivillig eller en ansat. Det kan være et kort eller et langt forløb, der har fokus på afklaring, vejledning og støtte, hvad enten man som ung venter på en samtalegruppe, ikke føler sig klar til en gruppe eller måske er ophørt i en gruppe. 

Fælles aktiviteter 
Nogle gange om året arrangerer vi fællesaktiviteter som bowling, spil, leg, fællesspisning, sommer og julefest. Alle unge kan være med – på tværs af grupper og venteliste – og det er en yderligere mulighed for at netværke og/eller styrke båndene mellem en gruppes medlemmer.