Børnesagsprisen 2007

Børnesagsprisen 2007
 
I 2007 modtog ”Samtalegrupper for unge” Børnesagsprisen fra Børnesagens Fællesråd – en sammenslutning af ca. 15 store foreninger, der arbejder med børn og unge. Prisen blev givet for nytænkning og godt socialpædagogisk initiativ. Formanden sagde bl.a. i sin tale:
 
”…. det er en social nyskabelse, der henvender sig til dem, der ikke skal i behandling, men som har brug for samtaler, samvær og vejledning. De unge kan bruge hinanden til at opbygge bæredygtige sociale relationer, og de kan opnå en forbedret livskvalitet.
Komitéen har hæftet sig ved den store skare af frivillige, der engagerer sig i Samtalegrupper for Unge, og som binder sig for en længere periode. De er voksne, der kan komme til at spille en afgørende rolle i de unges liv, fordi deres vigtigste funktion er at lytte og være sammen med dem.
 
Samtalegrupper for Unge repræsenterer nytænkning med samtalen som redskab. De unge, som kommer i samtalegrupperne, kan have vidt forskellige problemstillinger at slås med, men samtaleformen viser sig at være givtig på tværs af det, de unge hver især kommer med. Samtalegrupper for Unge henvender sig til den gruppe af unge, der er isolerede, er deprimerede, er handlingslammede eller går med selvmordstanker – unge, som ikke er så synlige, men har behov for et frivilligt tilbud.”
 
 
 

I 2007 modtog ”Samtalegrupper for unge” Børnesagsprisen fra Børnesagens Fællesråd – en sammenslutning af ca. 15 store foreninger, der arbejder med børn og unge. Prisen blev givet for nytænkning og godt socialpædagogisk initiativ. Formanden sagde bl.a. i sin tale:”…. det er en social nyskabelse, der henvender sig til dem, der ikke skal i behandling, men som har brug for samtaler, samvær og vejledning. De unge kan bruge hinanden til at opbygge bæredygtige sociale relationer, og de kan opnå en forbedret livskvalitet. Komitéen har hæftet sig ved den store skare af frivillige, der engagerer sig i Samtalegrupper for Unge, og som binder sig for en længere periode. De er voksne, der kan komme til at spille en afgørende rolle i de unges liv, fordi deres vigtigste funktion er at lytte og være sammen med dem.  

Samtalegrupper for Unge repræsenterer nytænkning med samtalen som redskab. De unge, som kommer i samtalegrupperne, kan have vidt forskellige problemstillinger at slås med, men samtaleformen viser sig at være givtig på tværs af det, de unge hver især kommer med. Samtalegrupper for Unge henvender sig til den gruppe af unge, der er isolerede, er deprimerede, er handlingslammede eller går med selvmordstanker – unge, som ikke er så synlige, men har behov for et frivilligt tilbud.”

 

September 2012: 

Samtalegrupper for Unge var blandt de 3 nominerede til Ildsjæleprisen 2012.  

Prisen uddeles  hvert år af Odense kommune til en forening, der bl.a. har skabt synlighed og opmærksomhed omkring en ellers overset problematik.