Mission og værdier

Hvad vil vi?
 
Vi vil:
 
• Forebygge og afhjælpe personlige og sociale følger af ensomhed og isolation hos fynske unge i alderen 13-25 år.
 
• Give unge hjælp til selvhjælp i en personlig udviklingsproces frem mod større selvværd og netværk.
 
• Udgøre en henvisningsmulighed for voksne, som i deres arbejde og hverdag møder unge med ensomheds- og identitetsproblemer.
 
Værdigrundlaget har vi fælles med landsforeningen Ungdommens Vel:
 
• Hvert enkelt barn og ung er et unikt menneske, som har krav på at få netop den kærlighed, omsorg, opmærksomhed, kontakt, opdragelse, kontinuitet, stabilitet og behandling, der er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed.
 Vi vil:
  • Forebygge og afhjælpe personlige og sociale følger af ensomhed og isolation hos fynske unge i alderen 13-30 år.
  • Give unge hjælp til selvhjælp i en personlig udviklingsproces frem mod større selvværd og netværk. 
  • Udgøre en henvisningsmulighed for voksne, som i deres arbejde og hverdag møder unge med ensomheds- og identitetsproblemer. 

De værdier, vi arbejder efter, er:

         Varme, omsorg, fællesskab, ærlighed, ordentlighed, enkelhed, vilje til  udvikling.