Hvorfor blive frivillig?

Som frivillig er der stor glæde i at følge de unges udvikling, og samtidig udvider man sin  erfaring med unge og med sociale relationer. Du kan være med til at hjælpe unge, der har en tung bagage af svigt, tab, mobning og overgreb. De fleste af dem har vendt problemerne indad i form af tristhed, depression, handlingslammelse og/eller selvskadende adfærd.

Du får mulighed for:

  • At udvikle dig personligt og fagligt.
  • At indgå i et frivillig-fællesskab med plads til forskellighed, nysgerrighed, humor og udvikling.
  • At få noget at skrive på dit CV.
  • Gratis kurser og supervision.
  • Fælles julefrokost og sommerfest med alt betalt.