Krav og forventninger

Vore forventninger er, at du har viden, erfaring og/eller uddannelse indenfor børn- og unge-området eller har interesse for at få det. Uddannelse indenfor andre områder ses  også hos vore frivillige, som så har erfaring med unge på anden vis. Har du en uddannelse eller er i gang med én, beder vi om dokumentation herfor.

Alder:  Helst 26 år og derover.

Tid:  Du skal bruge ca. 2½ time ugentligt i mindst et halvt år.

Straffeattest:  Du skal underskrive ”Samtykke til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister”, som herefter indsendes til Rigspolitiet.

Tavshedspligt:  Du skal underskrive en blanket om tavshed. Overholdes tavshedspligten ikke, medfører det første gang en advarsel, anden gang en bortvisning.

Supervision og kurser: Du skal være villig til at modtage professionel supervision i gruppe og til at deltage i 2-3 heldagskurser (lørdage) om året.