Til frivillige

Skab en bedre fremtid for unge, der føler sig for alene

”Samtalegrupper for unge” har p.t.  (marts 2020) ca. 15 frivillige i alderen 26-66 år. Nogle har uddannelse som (eller uddanner sig til) pædagog, lærer, socialrådgiver eller psykolog, og andre arbejder i service- eller terapeut-fag. Uddannelse er dog ikke et krav til frivillige, men erfaring med og interesse for børn og unge er vigtigt.

Det betyder meget for os at have et godt indbyrdes fællesskab, og det er væsentligt, at der i frivilliggruppen er en tryghed, der giver plads til forskellighed, nysgerrighed, humor og udvikling – de samme faktorer, der er vigtige i unge-grupperne.

Vi er altid interesseret i at få nye gruppeledere og kontorfrivillige, så ring eller mail gerne, så vi kan mødes til en nærmere snak. P.t. (marts 2020) mangler vi én til en gruppe med syv 19-23-årige.

 

Hvorfor blive frivillig?

Som frivillig er der stor glæde i at følge de unges udvikling, og samtidig udvider man sin  erfaring med unge og med sociale relationer. Du kan være med til at hjælpe unge, der har en tung bagage af svigt, tab, mobning og overgreb. De fleste af dem har vendt problemerne indad i form af tristhed, depression, handlingslammelse og/eller selvskadende adfærd.

Læs mere…

 

Gruppeleder i en samtalegruppe

Gruppeleder i en samtalegruppe
 
Som frivillig gruppeleder bruger man sin erfaring, uddannelse og personlighed til at opbygge en tryg og tillidsfuld relation til og imellem de unge – til at motivere de unge til ændret tankegang og handlemåde – og til at inspirere dem til at bruge hinanden som støtte og netværk.
 
Som frivillig gruppeleder skal du i mindst et halvt år deltage i alle samtalegruppens møder – ét ugentligt møde i ca. 2½ time. Hvis de unge vil fortsætte efter det første halve år, håber vi, at du også vil. Evt. afbud ved sygdom m.m. skal meldes til enten den anden gruppeleder eller til kontoret.
 
Mødeforberedelse:
Inden samtalegruppens første møde skal du afsætte 1-2 timer til at mødes med den anden gruppeleder, for at I kan lære hinanden at kende. Du skal også møde mindst 15 minutter før hvert gruppemøde for at lave the/kaffe, skære frugt, tænde stearinlys m.m. Efter mødet skal du sætte tid af til evaluering sammen med den anden gruppeleder.
 
Prøvetid:
Efter 2 måneders arbejde som gruppeleder mødes du med projektlederen til et lille statusmøde.
 
Ophør:
Hvis du vil ophøre eller holde pause som gruppeleder midt i et forløb, beder vi dig om forinden at tage en samtale med projektlederen. Hvis du vil ophøre helt, skal du have en afsluttende samtale med lederen.
Hvis projektlederen undervejs vurderer, at du ikke har de nødvendige menneskelige og faglige kvalifikationer til gruppeledelse, er det dennes pligt at indkalde dig til en samtale, hvori et medlem af bestyrelsen eventuelt også kan deltage.

Som frivillig gruppeleder bruger man sin erfaring, uddannelse og personlighed til at opbygge en tryg og tillidsfuld relation til og imellem de unge – til at motivere de unge til ændret tankegang og handlemåde – og til at inspirere dem til at bruge hinanden som støtte og netværk.

Læs mere…

 

Supervision og kurser

Supervision og kurser
 
Som aktiv gruppeleder skal du deltage i supervisionsmøder ca. hver 6 uge, og som kontorfrivillig deltager du efter eget valg. På møderne får man kollegial supervision til eventuelle problemstillinger fra ”sin” samtalegruppe. Der er også mulighed for individuel supervision hos ekstern supervisor.
 
Det er herudover vigtigt, at du deltager i de kursus- og temadage, vi holder 2-3 gange om året. Vi vil ikke kalde det mødepligt, men næsten -. De kurser, der udbydes fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, vælger du selv. De er gratis, og vi betaler transporten, hvis kurserne holdes udenfor Odense.
 
Udover møder og kurser holder vi sommer- og julefest med spisning. Det er gratis at deltage – og helt frivilligt.
 
Det er vores mål, at disse møder og kurser og dét personkendskab, de giver, kan bidrage til det trygge og udviklende fællesskab, vi tilstræber.
 
 

Som aktiv gruppeleder skal du deltage i et supervisionsmøde ca. hveranden måned. På møderne får man professionel supervision af en ekstern supervisor til eventuelle problemstillinger fra ”sin” samtalegruppe. Der er også mulighed for individuel supervision hos en  supervisor udenfor stedet. 

Læs mere…

 

Krav og forventninger

Vore forventninger er, at du har viden, erfaring og/eller uddannelse indenfor børn- og unge-området eller har interesse for at få det. Uddannelse indenfor andre områder ses  også hos vore frivillige, som så har erfaring med unge på anden vis. Har du en uddannelse eller er i gang med én, beder vi om dokumentation herfor.

Læs mere…

 

Frivillig på kontoret

Frivillig på kontoret
Vi har frivillige til administrative opgaver og projektudvikling, og der er altid to frivillige på kontoret i åbningstiden om eftermiddagen.
Udover at passe telefon, lave kaffe/the og hygge om de unge og gruppelederne er der visse opgaver, der også skal klares:
Samtaler med nye unge, der vil i samtalegruppe.
Sammensætning af grupper.
Check af mails.
Statistik.
Evalueringsskemaer bearbejdes.
Henvisningsliste revideres.
Foldere udsendes.
Kurser og supervisionsmøder forberedes.
Evt. fonds- og legatsøgning.
Indkøb, opvask og oprydning i grupperum.
Du behøver ikke at være interesseret i alle opgaverne for at kunne arbejde som kontor-frivillig.

Vi har frivillige til administrative opgaver, og der er altid mindst to på kontoret i åbningstiden kl. 14-16 mandag-torsdag. P.t. = december 2017 har vi meget brug for endnu et par kontorfrivillige, der vil være med i vort fællesskab. Mail eller ring på tlf. 66 11 17 37.

Udover at passe telefon, lave kaffe/the og hygge om de unge og gruppelederne er der andre opgaver, der også skal klares:

Læs mere…