Om os

Generelt

”Samtalegrupper for unge” i Odense startede som en forsøgsordning i januar 2000. Med erfaringer fra den frivillige verdens selvhjælpsgrupper var konceptet at støtte usikre, ensomme unge via samtalegrupper, ledet af frivillige voksne. Forsøget var en succes, og 1. januar 2002 blev stedet et fast tilbud til unge på Fyn.
Vi har årligt kontakt med 90-100 unge i alderen ca. 14-30 år. De finder os via hjemmeside, foldere eller henvisninger fra vejledere, lærere, psykologer, læger, sagsbehandlere m.fl.
De værdier, vort arbejde er præget af, er:  Varme, omsorg og fællesskab, ærlighed, ordentlighed, enkelhed og vilje til udvikling.

”Samtalegrupper for unge” i Odense startede som en forsøgsordning i januar 2000. Med erfaringer fra den frivillige verdens selvhjælpsgrupper var konceptet at støtte usikre, ensomme unge via samtalegrupper, ledet af frivillige voksne. Forsøget var en succes, og 1. januar 2002 blev stedet et fast tilbud til unge på Fyn.

Vi har årligt kontakt med 100-120 unge i alderen ca. 13-30 år. De finder os via hjemmeside, foldere eller henvisninger fra vejledere, lærere, psykologer, læger, sagsbehandlere m.fl.

De værdier, vort arbejde er præget af, er:  Varme, omsorg og fællesskab, ærlighed, ordentlighed, enkelhed og vilje til udvikling.

Tavshedspligt er også en meget vigtig faktor, der indskærpes unge og frivillige. Alle frivillige skriver under på en erklæring om at overholde tavshedspligt.

Læs mere…

 

Aktuelt


Vi har p.t. kontakt med ca. 40 unge pr. uge, fordelt på 6 grupper.
Pr. 11. marts 2020 har grupperne følgende deltagere:

Mandag:  Kreativgruppe med 4 deltagere. 19-23 år. Åben for tilgang

Tirsdag:  Samtalegruppe med 19-25-årige. 6 deltagere. Åben for tilgang.
Tirsdag:  Kreativgruppe med 20-28-årige. 6 deltagere. Lukket for tilgang.

Onsdag:  Samtalegruppe med 19-23-årige. 7 deltagere. Lukket for tilgang.
Samtalegruppe med 19-26-årige. 4 deltagere. Åben for tilgang.

Torsdag:  Samtalegruppe med 22-31-årige. 9 deltagere. Lukket for tilgang.
Torsdag:  Kreativgruppe med 19-28-årige. 7 deltagere. Lukket for tilgang.


Hvis du ikke kan se dig selv i én af ovennævnte grupper, kan vi fortælle, at vi starter nye grupper, så snart 3-4 jævnaldrende har meldt sig. Kontakt os gerne.

P.t. mangler vi et par stykker mere for at kunne starte en gruppe for 14-15-årige.

 

Mission og værdier

Hvad vil vi?
 
Vi vil:
 
• Forebygge og afhjælpe personlige og sociale følger af ensomhed og isolation hos fynske unge i alderen 13-25 år.
 
• Give unge hjælp til selvhjælp i en personlig udviklingsproces frem mod større selvværd og netværk.
 
• Udgøre en henvisningsmulighed for voksne, som i deres arbejde og hverdag møder unge med ensomheds- og identitetsproblemer.
 
Værdigrundlaget har vi fælles med landsforeningen Ungdommens Vel:
 
• Hvert enkelt barn og ung er et unikt menneske, som har krav på at få netop den kærlighed, omsorg, opmærksomhed, kontakt, opdragelse, kontinuitet, stabilitet og behandling, der er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed.
 Vi vil:
  • Forebygge og afhjælpe personlige og sociale følger af ensomhed og isolation hos fynske unge i alderen 13-30 år.
  • Give unge hjælp til selvhjælp i en personlig udviklingsproces frem mod større selvværd og netværk. 
  • Udgøre en henvisningsmulighed for voksne, som i deres arbejde og hverdag møder unge med ensomheds- og identitetsproblemer. 

De værdier, vi arbejder efter, er:

         Varme, omsorg, fællesskab, ærlighed, ordentlighed, enkelhed, vilje til  udvikling.

 

 

Børnesagsprisen 2007

Børnesagsprisen 2007
 
I 2007 modtog ”Samtalegrupper for unge” Børnesagsprisen fra Børnesagens Fællesråd – en sammenslutning af ca. 15 store foreninger, der arbejder med børn og unge. Prisen blev givet for nytænkning og godt socialpædagogisk initiativ. Formanden sagde bl.a. i sin tale:
 
”…. det er en social nyskabelse, der henvender sig til dem, der ikke skal i behandling, men som har brug for samtaler, samvær og vejledning. De unge kan bruge hinanden til at opbygge bæredygtige sociale relationer, og de kan opnå en forbedret livskvalitet.
Komitéen har hæftet sig ved den store skare af frivillige, der engagerer sig i Samtalegrupper for Unge, og som binder sig for en længere periode. De er voksne, der kan komme til at spille en afgørende rolle i de unges liv, fordi deres vigtigste funktion er at lytte og være sammen med dem.
 
Samtalegrupper for Unge repræsenterer nytænkning med samtalen som redskab. De unge, som kommer i samtalegrupperne, kan have vidt forskellige problemstillinger at slås med, men samtaleformen viser sig at være givtig på tværs af det, de unge hver især kommer med. Samtalegrupper for Unge henvender sig til den gruppe af unge, der er isolerede, er deprimerede, er handlingslammede eller går med selvmordstanker – unge, som ikke er så synlige, men har behov for et frivilligt tilbud.”
 
 
 

I 2007 modtog ”Samtalegrupper for unge” Børnesagsprisen fra Børnesagens Fællesråd – en sammenslutning af ca. 15 store foreninger, der arbejder med børn og unge. Prisen blev givet for nytænkning og godt socialpædagogisk initiativ. Formanden sagde bl.a. i sin tale:

Læs mere…

 

Forskellige tilbud

Hvad tilbyder vi?
Samtalegrupper
Grupper for unge mellem 13 og 25 år, der føler sig for alene. To frivillige voksne er ledere, og varigheden er mindst et halvt år, ofte 1-3 år.
Grupper for unge mellem 18 og 30 år, der er psykisk sårbare og måske har en diagnose. To frivillige voksne er ledere, og gruppen kører mindst et halvt år. Læs mere her… (link til www.projektkim.dk.
Udviklingsgrupper
Grupper for unge mellem 13 og 25 år, der har lyst til en intensiv personlig udvikling igennem et helt år. Tilbuddet er mest for unge med f.eks. vægtproblemer, depression, selvmordstanker, trang til selvskade eller for mange indre og ydre konflikter. Disse grupper ledes af en professionel og en frivillig.
Livshistorie-interviews
Unge mellem 13 og 30 år tilbydes et livshistorieforløb med en ansat med erfaring på området. Interviewet optages på bånd, udskrives til gennemlæsning og efterfølges af et antal samtaler, der sætter fokus på mønstre og handlemåder, øger selvindsigten og selvværdet og motiverer til forandring.
Vi har udviklet metoden i 2003-05 via forsøgsprojektet ”Livshistorie for unge ensomme”, støttet af Sygekassernes Helsefond. Det er en tidskrævende metode, fordi den unges historie nemt fylder 20-30 sider, som intervieweren skal skrive. Men forsøgsprojektets evaluering vidner om, at arbejdet bærer frugt.
Det er den unge selv, der bestemmer, hvad der skal fortælles, og vi har nogle hjælpespørgsmål: Din mor, far, søskende? Hvad er det første, du husker? Hvordan var det at gå i vuggestue, børnehave, skole? Hvordan med kammerater og fritidsaktiviteter? Problemstillinger i dit liv? Fremtidsdrømme? Meningen med livet?
Individuelle samtaler
Udover en førstegangssamtale med alle unge tilbyder vi enkeltsamtaler med en frivillig eller en ansat. Det kan være et kort eller et langt forløb, der har fokus på afklaring, vejledning og støtte, hvad enten man som ung venter på en samtalegruppe, ikke føler sig klar til en gruppe eller måske er ophørt i en gruppe.
Fælles aktiviteter
Nogle gange om året arrangerer vi fællesaktiviteter som bowling, spil, leg, fællesspisning og julehygge. Alle unge kan være med – på tværs af grupper og venteliste – og det er en yderligere mulighed for at netværke og/eller styrke båndene mellem en gruppes medlemmer.

Samtalegrupper
Grupper for unge mellem 13 og 30 år, der føler sig for alene. To frivillige voksne er ledere af hver gruppe, og varigheden er mindst et halvt år, ofte 1-3 år. Hver gruppe består af 3-6 unge, der er cirka jævnaldrende.

Kreativ-grupper
Grupper for 16-30-årige, hvor man bruger tegning, maling eller collage til større selvforståelse og opdagelse af egne ressourcer. Det er IKKE terapi, men et kreativt frirum med vægt på tryghed, humor og fordybelse. Grupperne ledes af en ansat med kunst- og kropsterapi-uddannelse og mange års erfaring med ledelse af samtalegrupper.

Andre gruppetyper