Vores formål & værdier

I Samtalegrupper for Unge indgår du i meningsfulde samtaler med andre unge. Samtalerne bygger på demokratiske værdier om lighed, frihed og ligeværd. Den stærkeste udvikling finder sted i samspillet med ligesindede. Ved at møde andre, som har lignende tanker, bliver det muligt at spejle sig i hinanden og bidrage til fællesskabet. Når du taler om dét, der ligger dig på hjerte og mærker, at der er nogen som lytter, vil dig det godt og kan rumme hele dig – også de mørke sider, så føler du dig knap så alene, og du måske mod til at håbe, tro og drømme om en bedre fremtid.
 
Formål:
  • At forebygge og afhjælpe personlige og sociale følger af ensomhed og isolation hos fynske unge, primært i alderen 13 – 30 år.
  • At give de unge hjælp til selvhjælp i en personlig udviklingsproces og frem mod større selvværd og netværk. 
  • At udgøre en henvisningsmulighed for voksne, som i deres arbejde og hverdag møder unge med ensomheds- og identitetsproblemer. 

Værdier:

         Varme, omsorg, fællesskab, ærlighed, ordentlighed, enkelhed, vilje til  udvikling.