Henvisningsliste


Her finder du en udførlig liste over langt de fleste tilbud på Fyn. Det strækker sig fra behandlingssteder, støttegrupper, rådgivninger, væresteder samt internetrådgivninger. 

Behandlingssteder, støttegrupper og rådgivninger samt væresteder – professionelle såvel som frivillige

Psykiatrisk Akutmodtagelse, afd. P 301, J.B. Winsløws Vej 20B (indgang. 224), Od. C.

Uden for egen læges åbningstid kan hjælp søges på akutmodtagelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark. Der er døgnåbent, og du kan henvende dig uden henvisning fra en læge. Ring først – det sikrer bedst mulig service.

www.psykiatrienisyddanmark.dk

Akut: Tlf. 99 44 91 40
Døgnåben: Tlf. 99 44 91 41

Angstforeningen Cafe ODA Hunderupvej 31 kld. 5000 Odense C

Selvhjælpsgrupper for mennesker med ikke-psykotiske lidelser – skal have en ren angstlidelse, stress eller depression. Man skal være medlem af foreningen og kan ikke være anonym. Grupperne mødes mandag- tirsdag- onsdag kl. 19-21. Alder: 17-18 år plus 20-årige og opefter.

www.angstforeningen.dk
Gruppetilmelding

Voksen: Tlf. 70 27 13 20
Børn, unge og forældre: Tlf. 82 30 60 70
E-mail: grupper@angstforeningen.dk

Anonym stofmisbrugsbehandling, 5000 Od. C.

Behandlingsforløb i gruppe for over 18-årige m. job el. under uddannelse eller anden tilknytning til arbejdsmarkedet. Én eftermiddag om ugen i ca. 4 mdr., ledet af kommunalt ansatte socialrådgiver. /socialpædagoger. med efteruddannelse. Gratis. 

Telefontid 8-15.30, læg evt. en besked, og du bliver ringet op.

 

www.heltanonymodense.dk

Tlf. 63 75 11 11

At danse med livet, Nansensgade 15 Odense C

Et brobyggende fællesskab for stressede, angst og depression fra 18 år og bosat i Odense kommune. Netværksgrupper ledet af frivillige mentorer, anonym chatrådgivning, værksteder og (betalte) kurser. Socialøkonomisk virksomhed og frivillig forening. Kræver medlemskab (100 kr.) 

www.atdansemedlivet.dk 

Tlf. 22 24 10 32

Frivillig koordinator: katrineadmil@gmail.com

Behandlingscenter, unge & rusmidler, Slotsgade 7, gården, Od. C. 

Ambulant professionel behandl. og rådgivning af 13-30-årige, der misbruger el. eksperimenterer med illegale rusmidler. Råd og vejledning til øvrige unge, pårørende m.fl. omkring stoffer. 

Tlf. 63 75 26 30
SMS- rådgivning: 22 49 68 16
E-mail: ungeogrusmidler@odense.dk  

Unge og Rusmidler – Odense

Børn, Unge og Sorg, Dronningensgade 23, 5000 Odense C 

For 0-28-årige, hvis forældre el. søskende er alvorligt syge eller døde. Rådgivning, terapi, grupper, café-aften og ”fortrolige voksne” v/ professionelle og v/ unge, der har mistet forældre og er kommet videre på en god måde.  

Sorglinjen: Anonym telefonrådgivning for alle, man-søn kl. 17-21. *Chat og brevkasse 

www.sorgcenter.dk

Tlf. 70 26 67 66 
Tlf. Sorglinjen 70 20 99 03
E-mail: info@sorgcenter.dk 

Børne- og ungdomspsykiatrien Odense, J.B. Winsløwsvej 16, indgang. 230 

Odense Universitetshospitals professionelle hjælp til 0-19-årige. Akut, døgnåben hjælp, udredning, dag- og døgnbehandling. Ambulant udredning, kræver henvisning fra læge /psykolog. Reception åben mandag og onsdag kl. 8-15, tirsdag og torsdag kl. 8-17, fredag. 8-13

www.psykiatrienisyddanmark.dk

Tlf. akut: 99 44 87 40 eller 99 44 91 41

Tlf. Reception: 99 44 86 00

Center for Mental Sundhed, Jernbanegade 15, 5000 Od. C. (over gården) 

Odense kommunes rådgivnings- og informationscenter om mental sundhed, psykisk sårbarhed og psykisk sygdom. Professionel, gratis, åben og anonym rådgivning til borgere i Odense fra 18 år. Også gratis kurser i ”Lær at tackle angst og depression” og ”Lær at tackle hverdagen som pårørende”: 7 moduler á 2½ time ugl.  

Personlig henvendelse, åbent man-torsdag 13-15.30. Telefonisk henvendelse, kontortid man-torsdag 8-15.30, fredag 8-13. 

Tlf. 63 75 08 75 

E-mail: mentalsundhed@odense.dk 

www.odense.dk/pio

CSM Syd, Center for Seksuelt Misbrugte, Mageløs 1, 2. sal, 5000 Odense C. 

Psykologer giver gratis samtaleforløb/behandling og gruppeterapi til seksuelt misbrugte over 18 år. Telefontid til misbrugte, pårørende og fagpersoner. 

Telefontiden er åbent mandag -fredag 8.30 – 12.00. 

CSM Syd, Frivillig-sektion, Kongensgade 72, I sal., 5000 Odense C. 

Samtaleforløb med frivillige. Støttegrupper ledet af frivillige. Værested. Rådgivning, også af pårørende. Bisidderstøtte samt socialfaglig bistand fra socialrådgivere. For seksuelt krænkede fra 18 år og for pårørende. Åben mandag og onsdag kl. 10-15, tirsdag og torsdag 18-21.

www.csm-danmark.dk/syd

Psykologhjælp: Tlf. 63 11 07 12

Frivilligsektion: Tlf. 66 14 66 33
E-mail: info@csm-syd-frivilligsektion.dk

www.csm-danmark.dk/syd-frivillig/ 

Center for Voldtægtsofre, OUH, Kløvervænget 23, indgang. 55, 1. sal, 5000 Od. C.  

Behandling af læge, sygeplejerske, psykoterapeut. Lægeundersøgelse, rådgivning og vejledning fra sygeplejerske. Tilbud om terapeutisk forløb.  Døgnåbent for akutte henvendelser. Telefontid alle dage 9-13, hvis overgrebet er sket for mere end 7 døgn siden. 

Sikker mail via hjemmeside.

www.ouh.dk

Akut: Tlf. 65 41 23 48
7+ døgn: Tlf. 30 57 09 22  

Den fynske sorggruppe for børn og unge, Bülowsvej 9-11, 5230 Odense M. 

Grupper for 10-18 -årig, som er ledet af to uddannede frivillige. 10 sessioner á 2 timer med 14 dages mellemrum. Torsdage kl. 16.30 – 18.30.  

En forening tilknyttet Thomas Kingos Kirke i sognegården. Kan kontaktes via hjemmesiden.

www.busf.dk

Tlf. 29 89 39 11

Depressionsforeningen, Frivilligcenter Odense, Østre Stationsvej 15, 5000 Od. C 

Selvhjælpsgrupper, hvor du kan møde andre, der er ramt af depression eller bipolar lidelse, også hvis du er pårørende. Her får du forståelse, støtte, inspiration og erfaringsudveksling. 

Gruppen mødes typisk hver anden uge. Ring eller skriv til kontaktpersonen før du kommer første gang. Gruppen er åben for alle medlemmer over 18 år. Er du ikke medlem, kan du deltage et par gange for at se om det er noget for dig. 

Sekretariatet kan kontaktes, hvis kontaktperson ikke er at træffe på tlf. 32124727 

Odense depression åben mandag lige uger kl. 16.15 -17.45 ved Svend Olsen. 
Odense Bipolar En gang om måneden kl.19- 21 ved Thomas Abildgaard/(Susanne)
Odense pårørende En gang om måneden kl. 17.30- 19 Ved Lisbeth Handest 

Desuden er der Cafe ODA, Hunderupvej 31 kld., 5230 Odense M. Åben tirsdag kl 17-20 og torsdag 14-18. 

Der er også en Depressionslinje (landsdækkende) tlf. 33124774, åben man. – fredag. 19-21 undtagen helligdage. Ved optaget, vent el. ring op igen. 

www.cafeodaodense.dk

Selvhjælpsgrupper i Odense:
Sekretariat: Tlf. 33 12 47 27
Svend Olsen: Tlf.  40 28 31 27
Thomas Abildgaard: Tlf. 23 61 26 42
Susanne: Tlf. 23 45 60 86
Cafe ODA: Tlf. 53 84 15 08

E-mails:
sekretariat@depressions-foreningen.dk 
svendolsen@mail.dk
lisbethhandest@mail.dk
abildgaard@aarslevnet.dk

Exitcirklen Odense (adresse oplyses ved tilmelding) 

Samtalegrupper for unge kvinder, der er eller har været udsat for psykisk vold el. negativ social kontrol i familien/parforholdet. Ledet af frivillige med arbejde eller uddannelse indenfor fag m. mennesker og sociale forhold. Også juridisk rådgivning, mentorforløb m.m. Ved kontakt på mail til odense@exitcirklen.dk der skal der skrives fulde navn og telefonnummer i mailen. Derved sikret, at vi vender tilbage til dig. 

Familie- og Ungehuset Odense, Ejby Kirkevej 15, 5220 Odense SØ. 

Odense kommunes Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU):
Behandling/rådgivning til 4-18-årige og deres familier/netværk via henvisning fra Børn/unge-rådgivning. (Også behandling via selvmordsbehandlingskæden med henvisning fra en børn/unge-læge i kommunen. Det er kun en myndighedssocialrådgiver eller en børn/unge-læge, der kan visitere). 

www.odense.dk

Tlf. 63 75 47 11 

Leder, Henriette Refstrup Hylgaard: 
Tlf. 24 22 79 85
E-mail: hrh@odense.dk
 

Frivilligcenter Odense, Borgernes hus, Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Od. C 

Rådgivning om frivillige sociale støttemuligheder i Odense – har bl.a. en online vejviser. Åben mandag, onsdag, torsdag. kl. 10-14 og tirsdag kl. 10 -16 fredag 10 -12 – ring først. 

Headspace, Jernbanegade 3, 4. sal, 5000 Odense C 

Frivillige og ansatte rådgiver anonymt 12-25-årige med brug for nogen at tale med. Alle emner kan der tales om. Nogle af de tidligere emner er skole og uddannelse, mobning, håndtering af hverdagen, selvværd og identitet, tankemylder, konflikt i familien m.m.  Telefonrådgivning, chat, 1 til 1 samtaler og værested.  
Åbent man-tor. kl. 11-18.  Chat åben man-torsdag kl. 12-22. 

Tlf. 53 73 30 04 

Gratis sms – kontakt på nr. 1403 – start besked med at skrive HS Odense.

E-mail: odense@headspace.dk 
www.headspace.dk/odense

KOMsammen Nørregade 77, 5000 Odense C 

Aktiviteter og fællesskab for unge mellem 15-30 år i Odense, ledet af unge frivillige tilknyttet ventilen Odense. Se hjemmesiden for arrangementer og aktiviteter eller følg dem på Facebook for at se de løbende aktiviteter. 

Der er åben torsdag i ulige uger fra kl. 17 .30 – 20 ved første fremmøde møder du kl. 17 

Tlf. 70 20 26 87 (sekretariat i KBH åben kl. 10-16) 

ventilen.dk/komsammen-odense/

Kræftens Bekæmpelse, Kløvervænget 18 B, 5000 Odense C 

Professionelt ledede sorggrupper for unge mellem 15-25 år med kræftramte forældre. Kræftrådgivningen er åben mandag – torsdag kl. 10-16 og fredag kl. 10-13. Desuden grupper for kræftramte, for pårørende/efterladte og for børn. Åben rådgivning – samtale uden tidsbestilling.  

15-39 år: ungkraeftodense@gmail.com  

Opstart af gruppe, ring på tlf.nr overfor og hør nærmere om muligheder for deltagelse. Gruppen mødes hver 14 dag (i alt 8 gange) om eftermiddagen i 2 timer. 

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS, 

Buchwaldsgade 50,5000 Odense C. Åbent tirsdag og torsdag kl. 16- 19 

Tilbyder personlig samtale med frivillige rådgivere- mange med egen erfaring, for både berørte og pårørende. Tidsbestilling mandag – torsdag kl. 11-12. 

Pt. Lukkede ventelister til behandling af tvangsoverspisning. 

Lokalpsykiatrien i Odense, Toldbodhusevej 4, Odense C. 

OUH’s professionelle behandling/rådgivning, bl.a. selvmordsforebyggelsesteam, spiseforstyrrelsesteam, almen psykiatrisk team, opsøgende psykoseteam, udredningsteam og team for personlighedsforstyrrelser, traumer og sexologi. 

Åben mandag og tirsdag kl. 8-16, onsdag og torsdag kl. 8-18 og fredag kl.8-13 

www.psykiatrienisyddanmark.dk

Tlf. 99 44 89 00 (reception) 

Lægevagten

Hverdage kl. 16-08, lørdag søndag-helligdage.: Hele døgnet. 

Tlf. 70 11 07 07

Mødrehjælpen, Dronningensgade 23,5000 Odense C 

For gravide og børnefamilier m. svære problemstillinger. 

 Telefonrådgivning åben mandag- tirsdag 9-14, onsdag 9-11.30 & 12.30-15, torsdag 9-16.30 of fredag 9-11.30 

Chat rådgivning åben man/ tir/tor 9-14.30, onsdag 12.30- 15 og fredag 9-11.30 

Fysisk rådgivning tilbydes, hvis det vurderes nødvendigt. Derudover hjælp til retshjælp- kræver tidsbestilling. 

Nefos – Netværk for selvmordsramte, Ejlskovsgade 13, 1 tv., Odense C.   

Samtalegrupper for efterladte/pårørende til mennesker, der har forsøgt el. begået selvmord samt individuelle samtaler v/ professionelle og frivillige. Åben 9-12.30 alle hverdage. 

www.nefos.dk

Tlf. 63 12 12 26

E-mail: kontakt@nefos.dk

Novavi Ung Revers, Kongensgade 70, 2. sal, 5000 Odense C.  

Tilbyder hjælp til børn og unge under 25-årige fra familier med alkohol- og stofmisbrug: Professionel behandling, gruppebehandling, individuelle samtaler, familiesamtaler., brevkasse, chat mandag kl. 16-18.  Projekt under Fonden Novavi.

Direkte: Tlf. 23 70 79 63 eller 23 70 58 01  

SMS: 24 95 92 84 eller 23 69 87 91 

E-mail: odense.ungrevers@novavi.dk 

ungrevers.nouavi.dk

Odense Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C.  

Fyens politi, hovedpolitistationen mandag- fredag kl. 7-19 

Tlf. 114 eller  66 14 14 48

E-mail: fyn@politi.dk

Fyns Politi 

Offerrådgivningen Fyn, Thujavej 13, 5250 Odense SV. 

Frivillige Med obligatorisk uddannelsesforløb støtter ofre for forbrydelse eller ulykke samt pårørende og vidner. Bisidder ved anmeldelse til politi m.fl. Samarbejder med Fyns Politi.

www.orfyn.dk

Fyn (døgntelefon): Tlf. 23 68 60 32
Telefonrådgivning, møder, mentorordning og bisidderfunktion. 

E-mail: Kontakt@orfyn.dk

Opgangen i Odense, Allégade 66, 5000 Odense C.  

Et opgangsfællesskab for 16-35-årige med psykiske/sociale problemer. Halv døgninstitution /halvt bo-selv-tilbud. Visitering nødvendig. 

Hører under SUF, Social Udviklingsfond, tlf. 70 19 28 00. 

Optur, Odense, flere steder 

Et idrætstilbud med vægt på fællesskab for over 18-årige med psykisk sårbarhed. Cirkel- og styrketræning, løbehold og badminton og socialt samvær hvert anden onsdag kl. 15.30-16.30. I regi af CSD Center for Socialpsykiatriske dagtilbud. Åbent for alle. 

Plexus Odense, Kochsgade 31, 5000 Odense C. 

Værested for ensomme 20-35-årige, ledet af frivillige fra Ungdommens Røde Kors. Tilmelding til spisning på telefon ellers møder du bare op før kl. 17.30 

Åben mandag/ tirsdag/ torsdag kl. 17-21 

www.plexusodense.dk

Tlf. 27 74 72 82

E-mail: info@plexusodense.dk 

Psykiatrisk Akutmodtagelse, J. B. Winsløwsvej 22B, indgang 224 

Modtager unge anonymt, f.eks. ved selvmordstanker eller depression. Døgnåbent.

Tlf. 99 44 91 40 eller 99 44 91 41

www.regionsyddanmark.dk/wm276214

Psykologteamet i Odense, Ørbækvej 100 indgang A, 5220 Odense  

Odense kommunes gratis, anonyme tilbud til 13-30-årige, der ikke kan få hjælp andre steder og er bosat i Odense. Ring først, evt. besked på telefonsvarer, der kræves skriftligt samtykke fra forælder ved deltagelse 

Telefontid mandag, tirsdag og fredag 10-11.30, onsdag 9.30-11, torsdag 14-15.30. 

Tlf. 29 79 22 42

www.odense.dk/psykologteamet 

Psykoterapeutisk Team, Lokalpsykiatrien, Toldbodhusevej 4, 5000 Odense C 

Terapeutiske grupper for pers. over 18 år, ledet af professionelle. Grupper for spiseforstyrrede, misbrugte, personlighedsforstyrrede m.m. Nye kommer med, når andre holder op. Henvisning af læge, stram visitering, lang ventetid. Telefontid mandag/ tirsdag 8-16, onsdag/ torsdag 8-18 og fredag 8-13. 

www.psykiatrienisyddanmark.dk

Reception: Tlf. 99 44 89 00

PUST, Slotsgade 5,2. sal, 5000 Odense C 

Ungdommens uddannelsesvejleder I Odense og omegn. Et samarbejde mellem UUO og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. 5 samtaler v. psykologer. For unge med begyndende eller lettere psykiske problemer, der er i risiko for at ophøre med uddannelse på SDE, Tietgen Handelsgymnasium, Tietgen Business og Kold College. 

Sikker digital post med NemID via hjemmesiden. 

Tilknyttede psykologer 

Maja M. Obel:
Tlf. 24 62 22 57
E-mail: majmi@odense.dk 

Anne Sophie Byder:
Tlf. 51 50 24 79
E-mail:
anby@odense.dk 

Kennet:
Tlf. 21 15 08 91
E-mail:
kenhen@odense.dk 

Projekt PUST 

Samtaleboblen, Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C. 

Coaching af studerende i krise, der ønsker større livskvalitet. Med coach-uddannede frivillige. Der kan blandt andet hjælpes med følgende: kørt træt i studierne, føler dig presset, eksamen angst, stress og manglende motivation. Der kan også ydes hjælp til at forbedre din studieteknik.  Gratis. Tidsbestilling pr. mail eller telefon.

Samtalegrupper for unge, Ungdomshuset, Nørregade 60, 2., Od. C 

For 13-30-årige, der søger større selvværd og netværk. Grupper af jævnaldrende, ledet af frivillige. Også kreativ-grupper for 16-30-årige, ledet af kunstterapeut. Rummer mange typer unge med forskellige udfordringer i hverdagen.  

Kontortid mandag-torsdag kl. 13-15. Henvendelser besvares også udenfor dette tidsrum. 

Selvmordstanker og/eller -forsøg – 0-19 år: Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense
J.B. Winsløwsvej 16, indgang 230, Odense C. 

Odense Universitetshospital: Behandling på dag- og døgnhospital eller ambulant. 
Der kræves henvisning fra læge/psykolog  

Selvmordstanker og/eller forsøg – 20 år og derover:
Lokalpsykiatrien, Toldbodhusevej 4, 3. sal, Odense C.

OUH’s professionelle Team for Selvmordsforebyggelse tilbyder afklaring, rådgivning og behandling.  Også for alvorligt selvskadende med øget selvmordsrisiko. Åbent man-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-13. 

0-19 år:
www.psykiatrienisyddanmark.dk 
www.ouh.dk

Reception: Tlf. 99 44 86 00

20+ år:
www.psykiatrienisyddanmark.dk 

Tlf. 99 44 86 60 eller 99 44 86 61

Sind, Stoppestedet, Jernbanegade 24 B, 5000 Odense C. 

Henvender sig til de 18-30-årig med psykisk sårbarhed. 

Cafe og værestedmed forskellige tilbud og fritidsaktiviteter, se kalenderen for de enkelte dage på stoppestedet.dk. Der er varm mad seks dage om ugen kl.17.30, tilmelding før kl. 16. følgevenner til andre fritidsaktiviteter og andre arrangementer. Et projekt der er drevet af en masse frivillige kræfter. 

Åben man.- ons.-tors.- fredag 11-22, tirsdag kl. 11-15 og lør.- søndag kl. 14-20 kun lukket 1. januar. 

Pårørende grupper opstartes løbende. 

www.stoppestedet.dk 
www.sindfyn.dk

Tlf. 66 19 02 65

E-mail: info@stoppestedet.dk 

Koordinator: 
Silje Roussean Bødker, tlf. 22 74 05 10  

Koordinator ved pårøregruppen: 
Torben Haagerup, tlf. 22 96 28 82

Studenterrådgivningen, Ansgargade 21, 5000 Odense C. 

Behandling og rådgivning v/ psykologer til unge studieaktive på længerevarende uddannelse. Gratis. Telefonrådgivning, individuelle samtaler, gruppeforløb og workshops.  Åbent man-fredag kl. 9-12. Tid til samtale kræver telefonisk kontakt på det landsdækkende nummer noteret overfor. 

www.srg.dk

Tlf. 70 26 75 00
E-mail: odn@srg.dk

TUBA, Kongensgade 31 A, 1. og 2. th. 5000 Odense C. 

For 14-35-årige fra familier med alkohol- og eller stofmisbrug: Professionel terapi og rådgivning, gruppeterapi, familiesamtaler, chat SMS for 14-24-årige fra alle kommuner og 25-35 år fra Odense kommune alene.  Tlf. henv. bedst tir-ons-tors. 12-13. 

Ventilen, Nørregade 77,5000 Odense C 

Mødested for ensomme unge, 15-25 år, drevet af unge frivillige ud fra hjælp-til-selvhjælp og ung-til-ung-principper. Åbent: søndag 15-18 for nye unge vil det være kl. 14.30 for en kort samtale. 

Tlf. 50 51 46 36 
E-mail: odense@ventilen.dk

Ventilen – Odense

Åben anonym rådgivning, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. 

Odense kommunes rådgivning v/ familiebehandlere i afdelingen Sundhed og Forebyggelse. For børn/unge 0-18 år, forældre og gravide. Ring og bestil tid første gang hos familiebehandlerne, det kan gøres fra man.- fredag kl 9-12. Åben anonym rådgivning: Tlf. tid torsdag. 14-16. Udenfor disse tider: Læg et tlf. nr., og du bliver ringet op.

Tlf. 61 63 01 94

Åben Anonym Rådgivning 

Telefon- og internetrådgivninger

Angstforeningen (landsdækkende) 

Anonym rådgivning fra frivillige for angste med ikke-psykotiske angstlidelser. Også chat, forum og grupper. Frivillige rådgivere med enten faglig relevant baggrund eller personlig erfaring også til pårørende til voksne med angst. 

AngstTelefonen hvis du har brug for en personlig samtale, når det er svært.  
BørneAngstTelefonen for børn, unge, forældre, lærere m.fl.  

Åben mandag 10-13, tirsdag 10-16, torsdag 10-13 og 19-22, søndag 16-19. 

Børneangstelefonen er åben tirsdag-torsdag fra kl. 18-21 

Chat via hjemmesiden onsdag kl. 19 -21 minimumsalderen 18 år. 

www.angstforeningen.dk 

Unge og voksne: Tlf. 70 27 13 20 
Børn: Tlf. 82 30 60 70
E-mail: grupper@angstforeningen.dk 

Bryd tavsheden, Kronprinsensgade 18 C, 1306 KBH. K 

For børn og unge, som oplever vold i deres hverdag. Telefonrådgivning og anonym chatrådgivning og brevkasse. 

Ud over det er der mulighed for at få gratis samtale i København, med professionelle rådgiver, hvor du kan dele dine oplevelser med vold og det er helt anonymt. 

Åbent telefonisk mandag-torsdag kl.17-20. Chat åben mandag- fredag kl. 17- 20 på hjemmesiden. 

Børnetelefonen, (Børns Vilkår, landsdækkende) 

Anonym rådgivning fra frivillige voksne til alle u. 23 år. Også chat, brevkasse og sms, der er også mulighed for bisidder ved samtale med kommunen. Her bestemmer børnene hvad de har lyst til at tale om. Rådgiveren lytter og giver råd og der er mulighed for at få forklaret om børns rettigheder. 

Telefontid: Åben hele døgnet, også i helligdage. 

www.bornetelefonen.dk

Ring gratis og anonymt: Tlf. 116 111 

Børns Vilkår, (landsdækkende) 

Børns Vilkår står bag børnetelefonen, men henvender sig også til forældre og fagfolk der arbejder med børn og unge. 

Forældretelefonen åben:
Mandag, torsdag og fredag kl.9-17
Tirsdag og onsdag 9-21
Søndag 15-21
 

Fagtelefon åben mandag til fredag kl. 11-15

www.bornsvilkar.dk

Forældretelefon: 35 55 55 57
Fagtelefon: 35 55 55 58
Sekretariat: Tlf. 35 55 55 59

E-mail: bv@bornsvilkår.dk

CSM Syd – Center for Seksuelt Misbrugte, Frivilligsektion, 5000 Odense C 

Åben anonym telefon for mennesker der har været udsat for incest, seksuelt misbrug eller seksuel krænkelse.

Åben:
Mandag kl. 16.30-19.30
Tirsdag kl. 10-12.30, 13-16 og 19-22
Onsdag kl. 16-19
Torsdag kl. 10.30-13 og 18-21
 

Cyberhus (landsdækkende) 

Anonym chat-rådgivning af frivillige for børn/unge 9-23 år.

Åben:
Tirsdag 18-21
Onsdag 13-16
Torsdag 18-21

DepressionsLinien 

Anonym frivillig rådgivning til patienter og pårørende. Åben man-fre. 19-21, undtagen weekend og helligdage.

Det Sociale Netværk 

Oversigt over støttetilbud for psykisk sårbare – yder ikke rådgivning. 

Læs en andens historie og/eller bliv en del af brugernetværket. 

www.detsocialenetvaerk.dk 

infor@detsocialenetvaerk.dk 

Faglig vejledning – kl. 10-15: 
Tlf. 50 84 68 46

Forældretelefonen (landsdækkende – Børns Vilkår) 

Gratis, anonym børnefaglig rådgivning til forældre/pårørende. 

Åben:
Mandag, torsdag og fredag kl. 9-17
Tirsdag og onsdag kl. 9-21
Lørdag lukket.
Søndag kl. 15-21

Tlf. 35 55 55 57 

Forældretelefonen 

Girltalk (landsdækkende) 

Chat-sted og anonym rådgivning fra unge frivillige kvinder for piger mellem 12 og 24 år.

Åbent:
Søndag til onsdag kl. 18.30 – 22.30
Torsdag til lørdag kl. 19-21

Sms-rådgivning:
Mandag kl. 18.30 – 24.00
Tirsdag til torsdag kl. 18.30- 22.30
Fredag og lørdag kl. 19-21
Søndag kl. 18.30- 22.30 

Sekretariatet er åben kl. 9-14 

www.girltalk.dk

Tlf. 31 57 36 85 
SMS:  49 49 18 18 

Sekretariatet: Tlf. 51 91 33 77

Email: info@girltalk.dk 

Internetpsykiatrien I Region Syddanmark 

For over 18-årige:
Behandling for angst, fobi og let til moderat depression. Kræver adgang til PC/tablet med web-camera, NemID og e-Boks.
 

Telefonisk henvendelse åben:
Mandag til torsdag kl. 9-15
Fredag kl. 9-13

www.internetpsykiatrien.dk 

Tlf. 99 44 45 60

Kræftlinien (landsdækkende) 

Anonym rådgivning og chat-sted.

Åben:
Hverdage kl. 9-21
Lørdag og søndag kl. 12-17.
 

www.cancer.dk

Tlf. 80 30 10 30 

Landsforeningen for efterladte efter selvmord 

Støtte af frivillige til efterladte efter selvmord: Lokale temamøder, caféaftener og foredrag.  Læg en besked, og du vil blive kontaktet 

www.efterladte.dk

Tlf. 70 27 42 12

Livslinien (landsdækkende) 

Anonym rådgivning fra frivillige til mennesker med selvmordstanker og pårørende.
Åbent alle dage kl. 11-05.
 

Chatrådgivning:
Mandag og torsdag kl.  17-21
Lørdag og søndag kl. 13-17

LOKK, Landsorganisation af kvindekrisecentre, Kbh. V. 

Hotline for voldsramte kvinder og kærestevold, åben hele døgnet.  

Telefonisk henvendelse: Mandag til fredag kl. 9- 14 

www.lokk.dk 

Sekretariat: Tlf. 32 95 90 19

Email: sekretariat@lokk.dk

Mindhelper 

Guider 13-20 årige gennem hårde tider. Brevkasse, info og rådgivning om mental sundhed. Videoer og interaktive guides. 

Mødrehjælpen (landsdækkende) 

Anonym rådgivning af socialrådgiver til børnefamilier og gravide. Også chatrådgivning.

www.moedrehjaelpen.dk

Odense rådgivning: Tlf. 33 45 86 00 
Rådgivning: Tlf. 70 11 12 12

Email: odense@moedrehjaelpen.dk 

RED Center 

For unge med anden etnisk minoritetsbaggrund. Anonym, professionel rådgivning, brevkasse og evt. personligt møde med rådgivere i hele landet. Også mulighed for konfliktmægling og for psykologsamtaler v/ æresrelaterede konflikter. Åbent alle dage døgnet rundt. 

www.red-center.dk

Tlf. 70 27 76 66

PsykiatriFonden 

Anonym information og hjælp om psykiske sygdomme.

Telefonen er åben:
Mandag til torsdag kl. 10-22
Fredag til søndag + helligdage kl. 10-18.

Chat mandag til onsdag kl. 18-22
Gruppechat torsdag kl. 19-21.

www.psykiatrifonden.dk

Tlf. 39 25 25 25 eller 39 29 39 09

pf@psykiatrifonden.dk 

Sct. Nicolai-tjenesten, Odense 

Frivillige tilbyder en lyttende telefonsamtale. Ikke rådgivning eller missionering. Organiseret af Kirkens Korshær.

Åbent:
Mandag til lørdag kl. 9-03
Søndag og helligdage kl. 13- 03

Tlf. 70 12 01 10

Sct. Nicolai-tjenesten

SIND’s telefonrådgivning 

Frivillige rådgiver og lytter til alle slags problemer – også for ikke-sindslidende.

Telefonen er åben:
Mandag, onsdag og fredag kl. 9- 15
Tirsdag og torsdag kl.10-16
Weekend- og helligdage lukket.

www.sind.dk

Tlf. 70 23 27 50 

Email: dlt@sind.dk 

Startlinjen – samtaler med retning 

Frivillig telefonrådgivning af mennesker i en sårbar/kritisk livssituation: Når det gør for ondt at være alene – når det føles forkert at være den, du er – når livet er blevet en daglig kamp.

Telefonen er åben alle dage kl. 16-23. 

www.startlinjen.dk 

Tlf. 35 36 26 00

Ung På Linie og Ung Online (landsdækkende), Postboks 2583, 2100 Kbh. Ø. 

Unge frivillige i Ungdommens Røde Kors tilbyder anonym rådgivning for 13-30-årige.

Telefonen har åbent mandag, onsdag og torsdag kl. 19-22.
Chat-rådgivning søndag til fredag kl. 19-22. 
Hovednummeret har telefontid torsdag kl. 9-12 

www.urk.dk

Tlf. 70 12 10 00
Hovednr. Tlf. 35 37 25 55

Email: info@urk.dk

Ung zone (Landsdækkende) 

Anonym ung-til-ung rådgivning indenfor stort set alle problemstillinger.  Brevkasse, forum og chat drevet af frivillige.

Stifter Martin Jul Jönsson:
Tlf. 50 99 41 63
Email:
mjj@ungzone.dk

Ungekompasset – find vej til hjælpen 

Digital GPS for unge psykisk sårbare, venner og familie. Her kan der søges oplysninger om hvor der kan søges hjælp. både private og offentlige tilbud er samlet på ungekompasset.

Odense Kommune

Behandlingscenter, unge & rusmidler, Slotsgade 7, gården, Od. C. 

Ambulant professionel behandl. og rådgivning af unge under 30 år, der misbruger el. eksperimenterer med hash, kokain, medicin m.v. Også tilbud til over 25-årige, der misbruger hash. Råd og vejledning til øvrige unge, pårørende m.fl. omkring stoffer.

Henv. mandag til onsdag kl. 8-15.30
Torsdag kl. 8-17.30
Fredag kl. 8-13

Anonym SMS- rådgivning er gratis og du kan skrive 24 timer i døgnet med rådgivning og hjælp til spørgsmål om rusmidler. 

www.ungeafdelingen.dk

Tlf. 63 75 26 30 

SMS- rådgivning: Tlf. 22 49 68 16

Email: ungeogrusmidler@odense.dk     

Center for Mental Sundhed, Jernbanegade 15, 5000 Od. C. (over gården) 

For over 18-årige: Odense kommunes center for information og rådgivning om psykiske sygdomme. Anonym personlig henv. plus telefonrådgivning. Også kurser i at tackle angst/depression: 7 moduler á 2½ time ugl.  

Åbent mandag til torsdag kl. 13-15.30

Kontortid:
Mandag til torsdag kl. 8-15.30
Fredag kl. 8-13.

Kriminalitetsforebyggelse og rådgivning, Grønlandsgade 7, 5000 Odense C. 

Det kriminalpræventive samarbejde i Odense – henviser evt. til samarbejdspartnere. Også opsøgende gadeplansarbejde med 7 medarbejdere.  

Telefontid:
Mandag til torsdag kl. 8.30- 16.00 Fredag kl. 8.30 – 14.00 

www.sspodense.dk

Tlf. 65 51 50 99

Email: sspodense@odense.dk 

Psykologteamet, Vindegade 18, 5000 Odense C 

Gratis, anonyme psykologsamtaler til 13-30 -årige, der ikke kan få hjælp andre steder og er bosat i Odense kommune. 13-15-årige skal have skriftligt samtykke fra forældre. Ring først, læg evt. besked på telefonsvarer.

Åbent:
Mandag og tirsdag kl.10-11.30
Onsdag kl. 9.30- 11.00
Torsdag kl. 14-15.30
Fredag kl. 10-11.30.

Familie- og Ungehuset Odense, Ejby Kirkevej 15, 5220 Odense SØ. 

Odense kommunes Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU): 
Behandling/rådgivning til 4-18-årige og deres familier/netværk via henvisning fra børn/unge-sagsbehandler. Også behandling via selvmordsbehandlingskæden med henvisning fra en kommunal børn/unge-læge. Det er kun en myndighedssocialrådgiver eller en børn/unge-læge, der kan visitere.

Tlf. 63 75 47 11

Specialområdet – Center for Indsatser Børn og Unge 

Leder Henriette Refstrup Hylgaard
Tlf. 24 22 79 85
Email: hrh@odense.dk

UUO – Ungdommens Uddannelsesvejledning, 5000 Odense C. 

Vejledning af unge i alderen 15-24 år om job og uddannelse. Åbent man-onsdag kl. 8-15.30, torsdag kl.  8-17.30, fredag kl. 8- 13. 

www.uuo.dk 

Tlf. 65 51 51 20
Email: uuo@odense.dk 

Åben anonym rådgivning Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. 

Rådgivning v/ familiebehandlere i afdelingen Sundhed og Forebyggelse for børn/unge 0-18 år, forældre og gravide. Ring først, mandag til fredag kl. 9-12.