Henvisningsliste

Her finder du en udførlig liste over langt de fleste tilbud på Fyn. Det strækker sig fra behandlingssteder, støttegrupper, rådgivninger, væresteder samt internetrådgivninger. 

Behandlingssteder, støttegrupper og rådgivninger samt væresteder – professionelle såvel som frivillige

Psykiatrisk Akutmodtagelse, afd. P 301, J.B. Winsløws Vej 20B (indgang. 224), Od. C.

Uden for egen læges åbningstid kan hjælp søges på akutmodtagelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark. Der er døgnåbent, og du kan henvende dig uden henvisning fra en læge. Ring først – det sikrer bedst mulig service.

Tlf. akut 99 44 91 40
Tlf. døgnåben 99 44 91 41

psykiatrienisyddanmark.dk

Angstforeningen Cafe ODA Hunderupvej 31 kld. 5000 Odense C

Selvhjælpsgrupper for mennesker med ikke-psykotiske lidelser – skal have en ren angstlidelse, stress eller depression. Man skal være medlem af foreningen og kan ikke være anonym. Grupperne mødes mandag- tirsdag- onsdag kl. 19-21. Alder: 17-18 år plus 20-årige og opefter.

Tlf. voksen 70 27 13 20
Tlf. børn, unge og forældre 82 30 60 70
Mail: grupper@angstforeningen.dk

angstforeningen.dk
Gruppetilmelding

Anonym stofmisbrugsbehandling, 5000 Od. C.

Behandlingsforløb i gruppe for over 18-årige m. bolig, job el. under uddannelse. Én eftermiddag om ugen i ca. 4 mdr., ledet af kommunalt ansatte socialrådg./socialpæd. m. efteruddannelse. Gratis.

 

www.heltanonymodense.dk

Tlf.: 63 75 11 11 (Man-tors kl.10-14)
SMS: 51 77 73 27
E-mail: pas@odense.dk

Børn, Unge og Sorg, Dronningensgade 23, 5000 Odense C

For 0-28-årige, hvis forældre el. søskende er alvorligt syge eller døde. Rådgivning, terapi, grupper og familiesamtaler v/ professionelle og v/ unge, der har mistet forældre og er kommet videre på en god måde. Telefontid kl. 10-14.

Linjen: Anonym telefonrådg. v/ frivillige. Også chat, brevkasse samt rådgivning af pårørende og fagpers.

www.bornungesorg.dk

Linjen: 70 209 903 (Man-tors kl. 17-21)
Hovednr.: 70 266 766
E-mail: info@sorgcenter.dk

Center for Selvmordsforebyggelse, 5000 Odense C

Professionel afklaring, rådgivning og behandling for under 20-årige med selvmordstanker, -adfærd og -forsøg. Desuden alvorligt selvskadende o.a. med øget selvmordsrisiko. Også rådgivning til forældre. Kommune el. læge skalhenvise, før behandling kan gå i gang. Desuden voksenafdeling for over 20-årige m. selvmordsforsøg. Ikke psyk. syge el. misbrugere. 

www.selvmordstruede.dk

Unge: Tlf. 9944 8600
Voksne: Tlf. 99 44 89 60

Åbent man-tors 8-16 og fre 8-13

CSM Syd, Center for Seksuelt Misbrugte, Mageløs 1, 2. sal, 5000 Odense C.

Psykologer giver gratis samtaleforløb/behandling og gruppeterapi til incestramte over 18 år. Telefonrådgivn. til misbrugte, pårørende og fagpersoner. Åbent man.-fre. 8.30 – 12.00.

www.csm-syd.dk

Psykologhjælp: Tlf. 63 11 07 12
E-mail: post@csm-syd-behandling.dk

CSM Syd, Frivillig-sektion, Kongensgade 72, I., 5000 Odense C.

Samtaleforløb med frivillige. Støttegrupper ledet af frivillige. Værested. Rådgivning, også af pårørende. Bisidder-støtte, samt socialfaglig bistand fra socialrådgivere. For seksuelt krænkede fra 18 år og for pårørende. Åbent mandag og onsdag kl. 10-15, tirsdag og torsdag 18-21. Værested man. og ons. 10-14 samt tirs. og tors. 18-21.

www.csm-syd-frivilligsektion.dk

Frivilligsektion: Tlf. 66 14 66 33
E-mail: info@csm-syd-frivillighed.dk

Center for Voldtægtsofre, OUH, Sdr. Boulevard 29, indg. 55, Od. C.

Behandling af læge, sygeplejerske, psykoterapeut. Døgnåbent for akutte henvendelser. Telefontid hver onsdag 9-14, hvis overgrebet er sket for mere end 7 døgn siden.

www.ouh.dk

Akut tlf.: 65 41 23 48 / 7+ døgn tlf.: 30 57 09 22
E-mail: ode.d@rsyd.dk

Patientformular: www.ouh.dk

Depressionsforeningen, Frivilligcenter Odense, Borgernes Hus, 5000 Odense C

Selvhjælpsgrupper ledet af en kontaktperson. Samtaler og socialt samvær. Unge-gruppe man. I lige uger 16.15-17.45.

Desuden Cafe ODA, Hunderupvej 31 kld., 5000 Odense C, åbent tir. 17-20 og tor. 14-18. Tlf. 53 84 15 08, mail: cafeodaodense@outlook.dk hjemmeside: www.cafeodaodense.dk

Lokalgruppe (Odense) for bipolare, 1 gang om måneden 19-21, /v Thomas Abildgaard, tlf. 23612642 abildgaard@aarslevnet.dk

www.depressionsforeningen.dk

Tlf.: 40 28 31 27
E-mail: depressionsodense@gmail.com / svendolsen@mail.dk

Sekretariat: Tlf. 33 12 47 27
E-mail: sekretariat@depressions-foreningen.dk

Familie- og Ungehuset Odense, Ejby Kirkevej 15, 5220 Odense SØ.

Odense kommunes Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU):

Behandling/rådgivning til 4-18-årige og deres familier/netværk via henvisning fra Børn/unge-rådgivning. Dvs., at der skal være en børn/unge-sag, og at det kun er en myndighed, der kan visitere.

 

www.odense.dk

Tlf. 63 75 47 11

Leder Kis Stentoft: Tlf. 23 39 35 89 /E-mail: kiss@odense.dk

Frivilligcenter Odense, Borgernes hus, Østre Stationsvej 23 5000 Od. C

Rådgivning om frivillige sociale støttemuligheder i Odense – har bl.a. en online vejviser. Åbent man-ons. kl. 10-14 og torsdag kl. 10 – 17.30 – ring først.

www.frivilligcenter-odense.dk

Tlf. 65 90 68 86
E-mail: info@frivilligcenter-odense.dk

Headspace, Jernbanegade 3, 4. sal, 5000 Odense C

Frivillige og ansatte rådgiver anonymt 12-25-årige med brug for nogen at tale med. Telefonrådgivning, chat, 1 til 1 samtaler og værested.
Åbent man-tor. kl. 12-18.  Chat åben hverdage kl. 12-22.

Har initiativet VærDig, målrettet forebyggelse af spiseforstyrrelser blandt børn og unge og fokus på negative tanker om kroppen.

www.headspace.dk
www.værdig.org

Tlf.: 53 73 30 04
Sms-kontakt: 53 73 30 34
E-mail: odense@headspace.dk 

KOMsammen, Stadionvej 50 L-M, 5200 Odense V, i Bolbro Brugerhus

Et ugentligt træningsfællesskab, med fælles madlavning. For ensomme 15-30-årige, ledet af unge frivillige m. viden om træning og kost. Tilknyttet Ventilen Odense. Åbent man. 17.30 – 20. Første gang møder man ½  time før.

www.ventilen.dk

Tlf. 50 58 78 37
E-mail: komsammen_odense@ventilen.dk

Kræftens Bekæmpelse, Kløvervænget 18 B, 5000 Odense C

Professionelt ledede sorggrupper for unge mellem 15-25 år med kræftramte forældre. Mødes onsdag i lige uger kl 13.30-15.30. Desuden grupper for kræftramte, for pårørende/efterladte og for børn. Åben rådgivning – samtale uden tidsbestilling.

www.cancer.dk

Tlf. 70 20 26 87
E-mail: odense@cancer.dk

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS, Tolderlundsvej 1, 1.sal

Grupper i Odense ledet af professionel terapeut for henholdsvis spiseforstyrrede, tvangsoverspisende, pårørende og selvskadende. Tidsbestilling til faste grupper mandag-torsdag 11-12 og 16-20.

Drop-in gruppe vedr. tvangsoverspisning torsdage i ulige uger kl. 17-19, uden tilmelding. Også mail-rådgivning.

www.lmsos.dk

Tlf. 70 10 18 18
E-mail: info@spiseforstyrrelser.dk
raadgivning@spiseforstyrrelser.dk

Lægevagten: Hverdage kl. 16-08. Lør-søn-helligdage.: Hele døgnet.

Tlf. 70 11 07 07

Mødrehjælpen, Tolderlundsvej 1, 5000 Odense C

Rådgivning v/ socialrådgivere. Åbent mandag 9-18, tirs./fre. 9-12 og ons./tor. 9-15. Telefonisk socialrådgivning: Man-tirsdag 9-11, fredag 10-12.

www.moedrehjaelpen.dk

Tlf. 33 45 86 80
E-mail: odense@moedrehjaelpen.dk

Nefos – Netværk for selvmordsramte, Ejlskovsgade 13, I tv., Od.C.

For efterladte/pårørende til mennesker, der har forsøgt el. begået selvmord.

Samtalegrupper, også for under 18-årige, individuelle samtaler samt mentornetværk, v/ professionelle og frivillige.

www.nefos.dk

Tlf. 5193 3484 (Ove Nørætt)
E-mail: kontakt@nefos.dk

Odense Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5000 Od.C.

www.politi.dk

Tlf. 113 el.  66 14 14 48
E-mail: fyn@politi.dk

Offerrådgivningen, Vindegade 34, Odense C.

Frivillige støtter ofre for forbrydelse eller ulykke samt pårørende og vidner. Akut samtale indenfor en time efter opringning. Bisidder ved anmeldelse til politi m.fl. Samarbejder med Odense Politi. Henv. hele døgnet.

www.offerraadfyn.dk

Fyn: Tlf. 23 68 60 32
Landstelefon: 116 006.
Rådgivning: raadgiver@offerraadfyn.dk
Andre henv.: bestyrelsen@offerraadfyn.dk

Opgangen i Odense, H.C. Andersensgade 75, 5000 Odense C.

Et opgangsfællesskab  for 18-35-årige med psykiske/sociale problemer. Halvt døgninst./halvt bo-selv-tilbud. Visitering nødvendig.

Hører under SUF, Social Udviklingsfond, tlf. 70 19 28 00.

www.suf.dk

Tlf. 60 40 47 58
Sms. 23 63 58 51
E-mail: opgangen@suf.dk

Optur, Odense flere steder

Et idrætstilbud for over 18-årige med psykisk sårbarhed: Cirkel- og styrketræning, badminton, hygge, ledet af frivillige idrætsstud. I regi af Center for Socialpsykiatriske Dagtilbud; åbent for alle. Træningstider: Man. 15-16.30 og ons. 14-15.30 i CSS Training Center og tor. 14-15 i Bolbroboblen.

www.optur-odense.dk
www.facebook.com

Tlf. 40 46 79 91
E-mail: jacth@odense.dk

PIO Mental Sundhed / Psyk-Info Odense, Jernbanegade 15, 5000 Od. C. (over gården)

Odense kommunes center for information og rådgivning om psykiske sygdomme. Anonym personlig henv. plus telefonrådgivning. Også kurser i at tackle angst/depression: 7 moduler á 2½ time ugl. Åbent man-tors 13-15.30. Kontortid man-tors 8-15.30, fre 8-13.

www.odense.dk

Tlf. 63 75 08 75
E-mail: piomentalsundhed@odense.dk

Plexus Odense, Kochsgade 31, 5000 Odense C.

Værested for ensomme 20-35-årige, ledet af frivillige fra Ungdommens Røde Kors.  Åbent mandag og tirsdag kl. 17 – 21.30 og søndag 12-16.

www.plexusodense.dk

Tlf. 27 74 72 82
E-mail: info@plexusodense.dk

Psykiatrisk akutmodtagelse, J. B. Winsløwsvej 22B, indg. 224, afd. P 301

Modtager unge anonymt, f. eks. ved selvmordstanker eller depression. Døgnåbent.

www.regionsyddanmark.dk

Tlf. 99 44 91 40
OUH: 66 11 33 33

Psykoterapeutisk Team, Bjergegade 15, 5000 Od. C

Terapeutiske grupper for pers. over 18 år, ledet af professionelle. Grupper for spiseforstyrrede, misbrugte, personlighedsforstyrrede m.m. Nye kommer med, når andre holder op. Henvisning af læge, stram visitering, lang ventetid. Telefontid man-torsdag 8-16, fredag 8-13.

PUST, Tolderlundsvej 3, 5000 Odense C

Et samarb. mellem skoler og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen – skolerne henviser selv. Individuelle forløb v. psykologer. For unge til og med 25 år m. begyndende eller lettere psykiske problemer, der er i risiko for at ophøre med uddannelse på SDE, Tietgenskolen, Kold College og Elsesminde.

www.odense.dk

Tlf. 61 61 18 54
E-mail: sgjo@odense.dk

Samtaleboblen, Toldbodgade 5, 5000 Odense C.

Coaching af over 18-årige studerende i krise, der ønsker større livskvalitet. Med coach-uddannede frivillige. Tidsbestilling helst kl. 17-19 man-tors, evt. pr. mail.

www.samtaleboblen.dk

Tlf. 24 83 61 45
E-mail: sb@samtaleboblen.dk

Samtalegrupper for børn i sorg, Bülowsvej 11-13, 5230 Odense M.

Grupper for 10-16-årige, med gruppeledere uddannet i samtaleterapi. 10 sessioner med 14 dages mellemrum. Tilknyttet Thomas Kingos Kirke.

www.busf.dk

Tlf. 29 89 39 11
E-mail: olenielsen47@gmail.com

Samtalegrupper for unge, Ungdomshuset, Nørregade 60, 2., Od. C

For 13-30-årige, der søger større selvværd og netværk. Grupper af jævnaldrende, ledet af frivillige. Også kreativ-grupper for 16-30-årige, ledet af kunstterapeut. Rummer mange typer unge med forskellige udfordringer i hverdagen.

Kontortid mandag-torsdag kl. 14-16. Henvendelser besvares også udover disse tider.

www.samtalegrupper-odense.dk

Tlf. 66 11 17 37
E-mail:samtalegrupper@forunge.dk

Selvhjælp Odense, Ørstedsgade 12, Odense C.

Selvhjælpsgrupper for over 18-årige, igangsat af frivillige. Akut netværkstjeneste. Individuelle samtaler m. frivillige. Kontortid man-torsdag kl. 10-14.

www.selvhjaelp-odense.dk

Tlf. 61 70 15 80
E-mail: mail@selvhjaelp-odense.dk

Sind, Stoppestedet, Jernbanegade 24 B, 5000 Odense C.

Åben gruppe, ledet af frivillige. For 18-35-årige psykisk syge, man. og ons. 18-21. Værested for sindslidende, ledet af professionelle, man-ons-tors-fre. 11-22, tir. kl. 11-15, lør-søn. 14-20. Pårørendegrupper, ledet af frivillige startes løbende.

Tlf. 66 19 03 26

E-mail: info@stoppestedet.dk
www.stoppestedet.dk

E-mail: bbhan@odense.dk
www.sindfyn.dk

Studenterrådgivningen, Vesterbro 46, 5000 Odense C.

Behandling og rådgivning til unge på længerevarende uddannelse af psykolog og socialrådgiver. Telefonrådgivning, individuelle samtaler, gruppeforløb og workshops. Forår og efterår eksamensgrupper og ”turde tale”-grupper. Åbent man-tors. 9-12 og 12.30-15, samt fre. 9-13.

www.srg.dk

Tlf. 70 26 75 00
E-mail: odn@srg.dk

Tuba, Kongensgade 31 A, 1. og 2. th. 5000 Odense C.

Professionel terapi og rådgivning, gruppeterapi, familiesamtaler,chat for 14-24-årige fra alle kommuner og 25-35 år fra Odense kommune alene – fra familier med alkoholproblemer. Tlf. henv. bedst tir-ons-tors. 12-13.

www.tuba.dk

Tlf. 30 67 24 78
E-mail: odense@tuba.dk

Ung Revers, Kongensgade, 5000 Odense C

Professionel behandling af under 25-årige, der er vokset op i familier med alkohol- og stofmisbrug. Gruppebehandling, individuelle samtaler og familiesamtaler. Projekt under Fonden Novavi, tidl. Fonden Lænke-ambulatorierne.

www.novavi.dk

Tlf. 23 70 79 63 / 23 70 58 01
E-mail: odense.ungrevers@novavi.dk

Ungeafdelingen, Behandl.center Odense, Slotsgade 7, gården,Od. C.

Ambulant professionel behandl. og rådgivning af 14-25-årige, der misbruger el. eksperimenterer med hash, kokain, medicin m.v. Også tilbud til over 25-årige, der misbruger hash. Råd og vejledning til øvrige unge, pårørende m.fl. omkring stoffer. Henv. man-ons 8-15.30, torsdag 8-17-30, fredag 8-13.

www.behandlingscenterodense.dk
www.ungeafdelingen.dk

Tlf. 63 75 26 30
E-mail: ungeafdelingen@odense.dk

Ventilen, Stadionvej 50, 5200 Odense V (Bolbro brugerhus)

Mødested for ensomme unge, 15-25 år, drevet af unge frivillige ud fra hjælp-til-selvhjælp og ung-til-ung-principper. Åbent søn. 14-17 – 1. gang ½ time før.

www.ventilen.dk

Tlf. 50 51 46 36
E-mail: odense@ventilen.dk

Viljen, Vestergade 39, 3. sal, 5000 Odense C.

Professionel behandling af spiseforstyrrelser, 2 x 8 unge årligt, 18-30 år. Forældre-/pårørende-grupper. Visitation. Gratis  Også individuelt tilbud til overspisere. Akut bistand. Kostvejledning mod egenbetaling.

Åbent man-tors. 9-16 og fre. 9-15.

www.viljenfyn.dk

K. Lønfeldt: Tlf 22 16 45 99
kirsten@viljenfyn.dk

J.M. Mariager: Tlf. 27 47 74 64
jannie@viljenfyn.dk

Åben anonym rådgivning, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Odense kommunes rådgivning v/ familiebehandlere i afdelingen Sundhed og Forebyggelse. For børn/unge 0-18 år, forældre og gravide. Ring først.

Familiebehandlerne: Tlf. tid hverdage kl. 9-12. Åben anonym rådgivning: Tlf. tid: tors. 14-16. Udenfor disse tider: Læg et tlf. nr., og du bliver ringet op.

www.odense.dk

Tlf. 61 63 01 94

ÅbentSIND, Stoppestedet, Jernbanegade 24B, 5000 Odense C

Frivillige unge kontaktpersoner støtter 18-30-årige med psykiske og sociale problemstillinger med følgeven til fritidsaktiviteter. Kontaktperson: Camilla Ellegaard Olesen

www.stoppestedet.dk

Tlf. 22 74 05 10
E-mail: aabentsind@stoppestedet.dk

Odense Universitetshospital

Børne- og ungdomspsykiatri Odense, J. B. Winsløws Vej 16, Indgang 230, 5000 Odense C

Behandler unge indtil 19 år – indlagte eller på dagshospital. Grupper for unge med spiseforstyrrelser og for forældre til disse. Desuden udredning af ADHD og Center for selvmordsforebyggelse.

Lokalpsykiatri Odense, Toldbodgade 45 (fra ultimo 2018)

Tidl. Geografisk spredte afdelinger samles i Toldbodgade i starten af 2018. Affektivt team, Akutteam for demente med psykiatriske symptomer eller adfærdsforstyrrelser, Center for selvmordsforebyggelse, Geronto psykiatriskteam, Mobilteam, Oligofreni psykiatrisk team, Psykoterapeutisk team, Spiseforstyrrelses team, Tidlig interventions team, Almen psykiatrisk team, Opsøgende psykoseteam, Udredningsteam, Afdelingen for traume og torturoverlevere.

www.psykiatrienisyddanmark.dk

Tlf. 99 44 93 00

 

Psykiatrisk akutmodtagelse J.B. Winsløws Vej 22b, indgang 224, afsnit P301

Modtager unge anonymt, f.eks. ved selvmordstanker eller depression. Døgnåbent – Ring først.

www.regionsyddanmark.dk

Tlf. 99 44 91 40

Telefon- og internetrådgivninger

Angstforeningen (landsdækkende)

Anonym rådgivning fra frivillige. Også chat, forum og grupper.

AngstTelefonen – hvis du har brug for en personlig samtale, når det er svært.

BørneAngstTelefonen – er en håndsrækning til børn, unge, pårørende og omsorgspersoner. Åbningstider: Tirs. 9 – 12, Tors. 18.30 – 21.30, Søn. 16 – 19

www.angstforeningen.dk

Unge og voksne tlf. 70 27 92 94
Børn tlf. 82 30 60 70
E-mail: grupper@angstforeningen.dk

Bryd tavsheden

For børn og unge, som oplever vold i deres hverdag. Telefonrådgivning: Man-torsdag kl. 16-19. Anonym chat-rådgivning: Man-torsdag kl. 16-19.

www.brydtavsheden.dk

Tlf. 20 67 05 06

Børnetelefonen, (Børns vilkår, landsdækkende)

Anonym rådgivning fra frivillige voksne til alle u. 23 år. Også chat, brevkasse og sms. Oprettet af Børns Vilkår. Åbent alle dage kl. 11-02 (også i julen).

www.bornetelefonen.dk

Tlf. 116 111 – gratis

Børns Vilkår, (landsdækkende)

Står bag børnetelefonen, men henvender sig også til forældre og fagfolk der arbejder med børn og unge. Sekretariat: 35 55 55 59.

www.bornsvilkar.dk

Forældretlf. 35 55 55 57
Fagtlf. 35 55 55 58
E-mail: bv@bornsvilkår.dk

CSM Syd – Center for Seksuelt Misbrugte, Frivilligsektion, Kongensgade 72, 1., 5000 Odense C

Åben anonym telefon for mennesker der har været udsat for incest, seksuelt misbrug eller seksuel krænkelse. Åbningstider: Man. og ons. 10-15, tirs. og tors. 18-21.

Cyberhus (landsdækkende)

Anonym chat-rådgivning af frivillige for børn/unge 9-23 år. Åben man. 14-17, tir. 18-21, ons. 14-17, tors. 18-21

DepressionsLinien

Anonym frivillig rådgivning til patienter og pårørende. Åben man.-tors. 19-21 undtagen helligdage.

Etnisk Ung

Anonym professionel rådgivning og brevkasse. For unge med anden etnisk minoritetsbaggrund. Åbent alle dage døgnet rundt.

www.etniskung.dk

Tlf. 70 27 76 66

Forældretelefonen (landsdækkende – Børns Vilkår)

Anonym rådgivning fra frivillige voksne til forældre/pårørende. Åben man. 11-17, tirs. 9-21, ons.11-21, tors. 9-17, fre. 11-17 og søn. 15-21. Lørdag lukket.

www.bornsvilkar.dk

Tlf. 35 55 55 57

Girltalk (landsdækkende)

Chat-sted og anonym rådgivning fra unge frivillige kvinder for piger mellem 12 og 24 år. Åbent søn-ons. kl. 18.30 – 22.30, tors-lør. kl. 19-21. Sms-rådgivning: Søn.- Tors.18.30-22.30 og Fre. – Lør. 19-21.

www.girltalk.dk

Tlf. 31 57 36 85
SMS: 8 900 800
E-mail: info@girltalk.dk

Kræftlinien (landsdækkende)

Anonym rådgivning og chat-sted. Hverdage 9-21, lør-søn 12-17.

www.cancer.dk

Tlf. 80 30 10 30

Landsforeningen for efterladte efter selvmord

Støtte til efterladte efter selvmord, sorggrupper ledet af professio-nelle og selvhjælpsgrupper.  læg en besked og DU BLIVER kontaktet.

www.efterladte.dk

Tlf. 70 27 42 12
E-mail: info@efterladte.dk

Linien (landsdækkende)

Prof. og frivillige rådgiver når sindet gør ondt. Åbent alle dage 16-23.

www.liniens.dk

Tlf. 35 36 26 00

Livslinien (landsdækkende)

Anonym rådgivning fra frivillige til selvmordstruede og pårørende. Åbent alle dage kl. 11-04. Har også chatrådgivning.

www.livslinien.dk

Tlf. 70 20 12 01
E-mail: livslinien@livslinien.dk

LOKK, Landsorganisation af kvindekrisecentre, Kbh. V.

Hotline for voldsramte kvinder + kærestevold, hele døgnet. Sekretariat: 32 95 90 19.

www.lokk.dk

Tlf. 70 20 30 82
E-mail: sekretariat@lokk.dk

Mindhelper

Guider 13-20-årige gennem hårde tider. Brevkasse, info og rådgivning om mental sundhed. Videoer og interaktive guides.

Mødrehjælpen (landsdækkende)

Anonym rådgivning af socialrådgiver til børnefamilier og gravide. Har også chatrådgivning. Åben man.-fredag 09.30-11.30 og man.-tors. 13-15. Tirsdag først åben kl. 10.

www.moedrehjaelpen.dk

Tlf. 33 45 86 00
Rådgivning 70 11 12 12
E-mail: odense@moedrehjaelpen.dk

PsykiatriFonden

Anonym information og hjælp om psykiske sygdomme. Har også chat-rådgivning. Åbent man-tors. kl.10-22 og fre-søn samt helligdage kl. 10-18.

www.psykiatrifonden.dk

Tlf. 39 25 25 25
E-mail:pf@psykiatrifonden.dk

Sct. Nicolai-tjenesten, Odense

Frivillige tilbyder anonym telefonrådgivning og samtale om personlige konflikter. Organiseret af Kirkens Korshær. Åbent alle dage 13-03.

www.sctnicolaitjenesten.dk

Tlf. 70 12 01 10
E-mail: nicolaitjenesten@gmail.com

SIND’s telefonrådgivning

Frivillige rådgiver og lytter til alle slags problemer – også for ikke-sindslidende. Desuden mulighed for chat. Åbent man.-fre. 11-22, søn. 17-22.

www.sind.dk

Tlf. 70 23 27 50
E-mail: Landsforeningen@sind.dk

Ung På Linie (landsdækkende), Postboks 2583, 2100 København Ø

Unge mellem 20 og 30 år i Ungdommens Røde Kors tilbyder frivillig anonym rådgivning om unges problemer. For 13-30 årige. Åbent søndag-fredag kl. 19-22. Har også chat-rådgivning.

www.urk.dk

Tlf. 70 12 10 00
E-mail: info@urk.dk

Ung zone, (Landsdækkende)

Anonym ung-til-ung brevkasse, forum og chat drevet af frivillige kræfter. Stifter Martin Jul Jönsson, tlf. 50 99 41 63, mjj@ungzone.dk

www.ungzone.dk

E-mail: support@ungzone.dk

Odense Kommune

Familie- og Ungehuset Odense, Ejby Kirkevej 15, 5220 Odense SØ.

Odense kommunes Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU): Behandling/rådgivning til 4-18-årige og deres familier/netværk via henvisning fra sagsbehandler. D.v.s., at der skal være en børn/unge-sag, og at det kun er en myndighed, der kan visitere. Leder Kiss Stentoft, tlf. 23 39 35 89 / kiss@odense.dk

 

www.odense.dk

Tlf. 63 75 47 11

Kriminalitetsforebyggelse og rådgivning, SSP-sekretariatet, Ørbækvej 100, fløj 1 K, 5220 Odense SØ.

Sekretariatet henviser til relevant afdeling.

 

www.sspodense.dk

Tlf. 65 51 50 99

Psykologteamet, Tolderlundsvej 3B, 3. sal, 5000 Odense C

Gratis anonym psykologhjælp til unge ml. 13-30 med moderate psykiske udfordringer i hverdagen, der ikke kan få hjælp andre steder. Ingen visitation. Ring først man-tirs-tors. 8-12 og ons-fre. 12.30-15.

PUST, Projekt i PPR, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning

Individuelle forløb v./ psykologer. For unge m. begyndende eller lettere psykiske problemer, der er i risiko for at ophøre m. uddannelse på  Social- og Sundhedsskolen, SDE, Tietgenskolen, Dalum Landbrugsskole og Kold College.

Tlf. 61 61 18 54
E-mail: sgjo@odense.dk

 

Ungeafdelingen, Behandlingscenter Odense, Slotsgade 7, Odense C.

Ambulant professionel behandl. og rådgivning af 14-30-årige, der misbruger el. eksperimenterer med hash, kokain, medicin m.v. Råd og vejledning til øvrige unge, pårørende m.fl. omkring stoffer. Henv. man-ons 8- 15.30, tors. 8-17.30, fre. 8-13.

www.ungeafdelingen.dk

Tlf. 63 75 26 30
E-mail: ungeafdelingen@odense.dk

UUO – Ungdommens Uddannelsesvejledning, Tolderlundsvej 3, 3. sal, 5000 Odense C.

Vejledning af unge i alderen 12-25 år om job og uddannelse. Åbent man-ons. 8-15.30, tors. 8-17.30, fre. 8- 13.

www.uuo.dk

Tlf. 65 51 51 20
uu-odense@odense.dk

Åben anonym rådgivning Ejby Kirkevej 15, 5220 Odense SØ.

Rådgivning v/ familiebehandlere i afdelingen Sundhed og Forebyggelse for børn/unge 0-18 år, forældre og gravide. Ring først, man-fre. 9-12.

www.odense.dk

Tlf. 61 63 01 94