Om Samtalegrupper For Unge

Kirsten Viese Madsen startede Samtalegrupper For Unge 1. januar 2000. Hendes tanke var, at der var brug for mere støtte til ensomme og usikre unge, end det selvhjælpsgrupper kunne tilbyde. Kirsten har været leder af stedet indtil marts 2018, hvor hun overgik til at være kontorfrivillig. 

I 2001 blev Pia Christesen tilknyttet stedet og har gennem årene ledet tilknyttende udviklingprojekter – Blandt andet “Livshistorie for ensomme unge”, et recovery-projekt og det seneste “Kreativt Frirum”. I 2018 blev Pia både daglig leder, frivilligkoordinator samt gruppeleder.

I 2007 modtog Samtalegrupper for Unge Børnesagsprisen fra Børnesagens Fællesråd for nytænkning og godt socialpædagogisk initiativ, og senere blev vi nomineret til Odense kommunes Ildsjælepris – Og uden ildsjæle, de mange frivillige, der gennem årene der har lagt ildhu og mange timer i at gøre en forskel, havde vi aldrig klaret det. 

De frivillige motiveres af de unges fremskridt og udvikling. Når de unge mødes med hinanden og de frivillige ildsjæle, skabes der lys, håb, mod og styrke.

Samtalegrupper for Unge 20 år senere

Vi har årligt kontakt med 100-120 unge i alderen 13 til 30 år. De finder os via hjemmeside, foldere eller henvisninger fra vejledere, lærere, psykologer, læger, sagsbehandlere m.fl.

De værdier, vores arbejde er præget af, er:  Varme, omsorg, fællesskab, ærlighed, ordentlighed, enkelhed og vilje til udvikling. 

Tavshedspligt er også en meget vigtig faktor, der indskærpes de unge og frivillige. Alle frivillige skriver under på en erklæring om at overholde tavshedspligt.

“Samtalegrupper for unge” hører til i kategorien ”frivilligt socialt arbejde” og er en selvejende institution . Vi har en bestyrelse, en deltidslønnet leder og ca. 20 frivillige.

Økonomisk støtte hentes fra Odense kommune, socialministeriet, fonde og legater. Vi holder til i Ungdomshuset i Odense, hvor vi bor i de hyggelige lokaler på 2. sal. Vi har et godt samarbejde med dem der også har sin daglige gang i Ungdomshuset.

Bestyrelsen består p.t. af:

  • Susanne Mann Skou, formand
  • Anders Michael Pedersen
  • Hannah Salsbury
  • Henrik Hagerup