Frivillig - udvikling og omsorg

”Samtalegrupper for unge” har løbende mellem 15 og 20 frivillige, som både gruppeledere og på vores kontor. Nogle har uddannelse som (eller uddanner sig til) pædagog, lærer, socialrådgiver eller psykolog, og andre arbejder i service- eller terapeut-fag. Uddannelse er dog ikke et krav til frivillige, men erfaring med og interesse for børn og unge er vigtigt.

Det betyder meget for os at have et godt indbyrdes fællesskab, og det er væsentligt, at der i frivilliggruppen er en tryghed, der giver plads til forskellighed, nysgerrighed, humor og udvikling – de samme faktorer, der er vigtige i unge-grupperne.

Vi er altid interesseret i at få nye gruppeledere og kontorfrivillige, så ring eller mail gerne, så vi kan mødes til en nærmere snak.

Hvorfor blive frivillig?

Som frivillig er der stor glæde i at følge de unges udvikling, og samtidig udvider man sin  erfaring med unge og med sociale relationer. Du kan være med til at hjælpe unge, der har en tung bagage af svigt, tab, mobning og overgreb. De fleste af dem har vendt problemerne indad i form af tristhed, depression, handlingslammelse og/eller selvskadende adfærd. Gør en forskel med os og skab en bedre fremtid.

Du får mulighed for:

 • At udvikle dig personligt og fagligt.
 • At indgå i et frivillig-fællesskab med plads til forskellighed, nysgerrighed, humor og udvikling.
 • At få noget at skrive på dit CV.
 • Gratis kurser og supervision.
 • Fælles julefrokost og sommerfest med alt betalt.

Krav og forventninger

Vores forventninger er, at du har viden, erfaring og/eller uddannelse indenfor børn- og unge-området eller har interesse for at få det. Uddannelse indenfor andre områder ses  også hos vore frivillige, som så har erfaring med unge på anden vis. Har du en uddannelse eller er i gang med én, beder vi om dokumentation herfor. Desuden skal du underskrive vores frivilligkontrakt

Det er altafgørende at du er med til at skabe et trygt rum, uden domme og med tillid.

Alder:  Helst 26 år og derover.

Tid:  Du skal bruge ca. 2½ time ugentligt i mindst et halvt år.

Straffeattest:  Du skal underskrive ”Samtykke til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister”, som herefter indsendes til Rigspolitiet.

Tavshedspligt:  Du skal underskrive en blanket om tavshed. Overholdes tavshedspligten ikke, medfører det første gang en advarsel, anden gang en bortvisning.

Supervision og kurser: Du skal være villig til at modtage professionel supervision i gruppe og til at deltage i 2-3 heldagskurser (lørdage) om året.

Gruppeleder i en samtalegruppe​

Som frivillig gruppeleder bruger man sin erfaring, uddannelse og personlighed til at opbygge en tryg og tillidsfuld relation til og imellem de unge – til at motivere de unge til ændret tankegang og handlemåde – og til at inspirere dem til at bruge hinanden som støtte og netværk.

Man skal i mindst et halvt år deltage i alle samtalegruppens møder – ét ugentligt møde i ca. 2 timer. Hvis de unge vil fortsætte efter det første halve år, håber vi, at du også vil. Evt. afbud ved sygdom m.m. skal meldes til enten den anden gruppeleder eller til kontoret. 

Mødeforberedelse: Inden samtalegruppens første møde skal du afsætte 1-2 timer til at mødes med den anden gruppeleder, for at I kan lære hinanden at kende. Du skal også møde mindst 15 minutter før hvert gruppemøde for at lave the/kaffe, skære frugt, tænde stearinlys m.m. Efter mødet skal du sætte tid af til evaluering sammen med den anden gruppeleder. 

Supervision:  Fire gange om året skal du deltage i et supervisionsmøde i en gruppe med ca. 10 frivillige gruppeledere. Møderne ligger i i aftentimerne og varer i 2,5 time. Supervisoren er professionel og hentet udenfor stedet.

Ophør: Hvis du vil ophøre eller holde pause som gruppeleder midt i et forløb, beder vi dig om forinden at tage en samtale med den daglige leder. Hvis lederen undervejs vurderer, at du ikke har de nødvendige menneskelige og faglige kvalifikationer til gruppeledelse, er det dennes pligt at indkalde dig til en samtale, hvori et medlem af bestyrelsen eventuelt også kan deltage.

Frivillige på kontoret

Som frivillig på vores kontor, vil du hjælpe os med administrative opgaver og generelt være til stede i vores lokaler. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Udover at passe telefon, lave kaffe/te og hygge om de unge og gruppelederne er der andre opgaver, der også skal klares:

 • Samtaler med nye unge, der vil i gruppe.
 • Sammensætning af grupper.
 • Check af mails, statistik, nyhedsbreve, Facebook.
 • Henvisningsliste revideres.
 • Foldere udsendes.
 • Kurser og supervisionsmøder forberedes.
 • Evt. fonds- og legatsøgning.
 • Indkøb, opvask og oprydning i grupperum.

Læs om hvilke grupper vi tilbyder de unge her.

Du behøver ikke at være interesseret i alle opgaverne for at kunne arbejde som kontorfrivillig.

Supervision og kurser

Som aktiv gruppeleder skal du deltage i et supervisionsmøde ca. hveranden måned. På møderne får man professionel supervision af en ekstern supervisor til eventuelle problemstillinger fra ”sin” samtalegruppe. Der er også mulighed for individuel supervision hos en  supervisor udenfor stedet. 

Det er herudover vigtigt, at du deltager i de kursus- og temadage, vi holder 2-3 gange om året. Vi vil ikke kalde det mødepligt, men næsten -. De kurser, der udbydes fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, vælger du selv. De er gratis, og vi betaler transporten, hvis kurserne holdes udenfor Odense. 
Udover møder og kurser holder vi sommer- og julefest med spisning. Det er gratis at deltage – og helt frivilligt.

Det er vores mål, at disse møder og kurser og dét personkendskab, de giver, kan bidrage til det trygge og udviklende fællesskab, vi tilstræber.